Hyppää sisältöön

Neljä miljoonaa euroa Suomen ja Ruotsin metsäteollisuutta ja -taloutta tukevaan tutkimukseen

Uutinen 20.12.2019 klo 14.18

Tandem Forest Values -ohjelmassa myönnettiin hieman yli neljä miljoonaa euroa yhdeksälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle. Tandem Forest Values -ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia, monitieteisiä hankkeita metsätieteiden, metsäteollisuuden prosessien ja puurakentamisen alalta.

Suomen osuus rahoituksesta on 2,1 miljoonaa ja Ruotsin kaksi miljoonaa euroa. Tandem Forest Values -ohjelman tavoitteena vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimusrahoittajien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä maiden kesken.

Rahoitushaun järjestivät Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö Suomesta. Ruotsista rahoittajia ovat Forskningsrådet Formas ja Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, jonka kautta myös yksityiset säätiöt Wallenberg ja Kempe osallistuivat haun rahoittamiseen.

Esimerkkejä rahoitetuista tutkimuksista

Apulaisprofessori Jaana Vapaavuori (Aalto-yliopisto, Suomi), vanhempi tutkija Tiffany Abitbol (RISE Innventia, Ruotsi) ja akatemiatutkija Kati Miettunen (Aalto-yliopisto, Suomi) kehittävät hankkeessaan uusia monitoimisia biomateriaalikomposiitteja, joilla parannetaan valosähköisten laitteiden tehoa ja kestävyyttä.

Vanhempi tutkija Saija Huuskonen (LUKE, Suomi), tutkimusprofessori Jari Hynynen (LUKE, Suomi), professori Urban Nilsson (Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi) ja lehtori Emma Holmström (Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi) tutkivat hankkeessaan mallien avulla pohjoisen sekametsän puun kasvua. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa sekä metsähoidon suosituksia varten.   

Apulaisprofessorit Lassi Roininen (LUT-yliopisto, Suomi), Öktem Ozan (Kungliga tekniska högskolan, Ruotsi) ja Andreas Hauptmann (Oulun yliopisto, Suomi) tutkivat hankkeessaan sahauksen optimointia seuraavan sukupolven digitalisaation avulla.

Tutkija Kirsi Jarnerö (RISE, Ruotsi), apulaisprofessori Andreas Linderholt (Linnéuniversitetet, Ruotsi) ja dosentti Valtteri Hongisto (Turku AMK, Suomi) kehittävät hankkeessaan uusia akustisia menetelmiä puulattioiden askelääneneristykseen liittyvien ominaisuuksien määrittämistä varten.

Lisätiedot

Petri Heino
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
p. 050 5949 923
petri.heino@ym.fi

Liisa Saarenmaa
apulaisosastopäällikkö
maa- ja metsäteollisuusministeriö
p. 040 7523 271
liisa.saarenmaa@mmm.fi

Ulrika Jakobsson
tiedeasiantuntija
Suomen Akatemia
p. 029 533 5038
ulrika.jakobsson@aka.fi