Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Tiedote 12.3.2015 klo 10.59

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia. Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle tänään. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää poistamalla vertailtavuusongelmat, joita eri energiamuotojen kertoimet ovat aiheuttaneet. Selvitystyö on tehty eduskunnan aiemmin kansalaisaloitteen yhteydessä tekemän lausuman perusteella.

Ministeri Viitanen pitää työryhmän työtä hyödyllisenä. Hänen mukaansa valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

”Jatkovalmistelua tehdään mallien viisi ja kolme pohjalta. Malli numero viisi on Omakotiliiton kehittämä uusi todistusmalli. Lisäksi jatkovalmisteluun menee työryhmän malli kolme. Tämä linjaus tarkoittaa, että energialuokat perustuisivat tulevaisuudessa laskennalliseen kulutukseen. Lisäksi jatkovalmistelussa tarkistetaan muotokertoimien tasot”, toteaa ministeri Viitanen.

”Jatkovalmistelu käynnistetään välittömästi siten, että näistä kahdesta mallista saadaan paras mahdollinen tieto, jonka pohjalta runsaan kuukauden päästä käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa tehdään päätöksiä. Olen iloinen siitä, että energiatodistusta uudistetaan kansalaisaloitteen pohjalta”, sanoo Viitanen.

Vanhojen pientalojen energiatodistuksen vapaaehtoisuus etenemässä EU:ssa

Suomi jatkaa myös työtä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamiseksi siten, että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulee vapaaehtoinen.

”Komissio on huomioinut vanhojen pientalojen energiatodistuksen vapaaehtoisuudesta tekemäni aloitteen, ja se on otettu myös osaksi kuluvan vuoden REFIT-normitalkoiden agendan valmistelua”, sanoo ministeri Viitanen. ”Lisäksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kokonaisarviointi on juuri alkanut EU:ssa. Vanhojen pientalojen energiatodistusten vapaaehtoisuus voidaan nyt nostaa esille osana näitä hankkeita.”

Lisätietoja

Ministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 220, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi