Vastuu jakautuu

Asunto-osakeyhtiölain luvussa 4 on määräykset asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien välisen kunnossapitovastuun jakautumisesta. Vastuun jakautumista on tulkittu yksityiskohtaisesti Suomen Kiinteistöliitto ry:n laatimassa taloyhtiön vastuujakotaulukossa.

Remontista ilmoitettava etukäteen

Taloyhtiö vastaa rakennuksen kunnossapidosta, ja osakkeenomistajalla on vastuu oman huoneistonsa sisäosista. Taloyhtiön vastuulla ovat huoneistojen rakenteet ja eristeet ja myös niistä mahdollisesti aiheutuvat sisäpuoliset korjaukset. Lisäksi yhtiö vastaa huoneistossa olevista lämmitys-, vesi-, sähkö-, viemäri-, ilmanvaihto-, tiedonsiirto- ja muista perusjärjestelmistä.

Lain mukaan taloyhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajille etukäteen sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttöön. Vastaavasti osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava suunnitellusta remontista, jos sillä on vaikutusta yhtiön muihin tiloihin tai toiseen huoneistoon. Ilmoitus tehdään kirjallisesti yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

Muutokset hyvän rakennustavan mukaisesti

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että remontti tehdään asianmukaisesti. Jos työ vaatii viranomaisen lupaa, sen hakeminen kuuluu yhtiön hallitukselle.

Muutostyöt eroavat varsinaisista kunnossapitotöistä. Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia huoneistossaan. Työt pitää tehdä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Ei saa koitua haittaa muille osakkaille

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia asunnossaan. Rajoituksena on, ettei muutostyö saa vahingoittaa rakennusta tai tuottaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Tällöin muutostyö voidaan kieltää tai sille voidaan asettaa ehtoja.

Myös muutostyöstä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se vaikuttaa rakennukseen tai toisen huoneiston käyttöön. Yhtiöllä on oikeus valvoa muutostöitä, mutta valvontakulut, samoin kuin kunnossapitotyön valvonnan kulut, maksaa osakkeenomistaja.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 17.9.2019 klo 14.19