Hallitus huolehtii hallinnosta ja kiinteistönpidosta

Taloyhtiöllä on asunto-osakeyhtiölain mukaan aina oltava hallitus, joka huolehtii talon hallinnosta ja kiinteistönpidosta. Hallitus vastaa, että taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhtiökokouksen päätöstä tarvitaan silloin, kun toiminta taloyhtiössä vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen käyttöön tai yhtiövastikkeeseen.

Hallitus ja isännöitsijä yhteistyössä

Hallitus vastaa isännöitsijän ja käyttämiensä asiantuntijoiden kanssa yhtiön isojen korjaushankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta siten, kuin yhtiökokous on päättänyt.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava suunnittelemistaan kunnossapito- ja muutostöistä etukäteen. Hallituksen tulee välittää tieto sellaisille osakkaille, joiden asuntoihin tämä vaikuttaa. Hallitus voi myös asettaa ehtoja osakkeenomistajan töiden toteuttamiselle.

Remontti-ilmoitukset säilytettävä

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostöitä. Valvonnan järjestävät yhtiön hallitus ja isännöitsijä, kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. Jos osakkaan suunnittelema kunnossapito- tai muutostyö vaatii esimerkiksi rakennusluvan, luvan hakemisesta päättää hallitus.

Taloyhtiö säilyttää osakkeenomistajien yhtiölle toimittamia kunnossapitoa ja muutostöitä koskevia ilmoituksia huoneistokohtaisesti. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös huoneistoaan koskevista ilmoituksista.

Yhtiökokouksessa jaetaan tietoa

Hallituksen tulee tehdä taloyhtiössä kirjallinen selvitys huoneistojen käyttöön tai kustannuksiin viiden vuoden aikana vaikuttavista korjaustarpeista. Selvitys käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi yhtiökokouksessa käydään läpi vuosittain hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä jo tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 1.11.2018 klo 10.46