Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on osakkaan kannalta tärkeä tilaisuus, koska siellä määritellään, miten osakkaiden yhteistä omaisuutta hoidetaan ja miten asumisolosuhteita kehitetään. Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään seikkaperäisesti taloyhtiön päätöksenteon puitteet.

Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain mukaan hoidettava huoneistoaan huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyöt asianmukaisesti. Hänen on ilmoitettava suunnittelemastaan remontista, jos se vaikuttaa talon muihin tiloihin tai naapurihuoneistoon. Myös taloyhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajille etukäteen sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttöön.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostöitä. Valvonnan järjestävät yhtiön hallitus ja isännöitsijä, ja mahdollisista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 1.11.2018 klo 10.47