Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan on uudelle, pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetulle rakennukselle laadittava käyttö- ja huolto-ohje eli huoltokirja. Sama koskee rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulisi olla väline kiinteistön elinkaaren hallintaan. Käytössä oleville kiinteistöille huoltokirjan laatiminen on vapaaehtoista.

Käyttö- ja huolto-ohjeessa esitetään:

  • hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet
  • asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet.
  • hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä
  • energiankulutuksen seuranta

Käyttö- ja huolto-ohje voi olla paperinen tai sähköinen. Sähköinen huoltokirja voi olla joko yksittäisellä työasemalla tai sitä voidaan käyttää internetin välityksellä. Sähköisen huoltokirjan tulisi aina olla asunto-osakeyhtiön omistuksessa, jolloin se on riippumaton isännöitsijästä ja huoltoliikkeestä.

Hyötyjä kiinteistölle

Kiinteistöt ja niiden huoltotarpeet ovat erilaisia. Huoltokirjaakaan ei voi ostaa valmiina, vaan se on laadittava aina erikseen. Huoltokirjan laatiminen kannattaa antaa asiaan perehtyneen ammattilaisen työksi. Laatiminen vaatii tutustumista kiinteistöön ja sen ominaispiirteisiin.

Laatimisen yhteydessä perehdytään myös taloyhtiön asiakirjoihin ja käyttäjien vaatimuksiin. Myös taloyhtiön piirustukset voidaan arkistoida huoltokirjan yhteyteen.

Laadittua huoltokirjaa voidaan käyttää hyödyksi sekä kiinteistöhuollon kilpailuttamisessa että huollon toteuttamisen valvonnassa. Huoltokirja on kiinteistönhuollon laatukriteerien tärkein mittari. Se on usein ainoa asiakirja, jonka avulla huoltotehtävien toteutumista voidaan seurata.

Huoltokirjaan voidaan dokumentoida myös rakennukseen kohdistuvat korjaustoimenpiteet. Tällöin huoltokirja auttaa projektin valvonnassa ja takuuvuosien jälkiseurannassa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.14, päivitetty 1.11.2018 klo 10.54