Hyppää sisältöön

Korjaussuunnitelma on lakisääteinen

Taloyhtiön hallituksella on lakisääteinen velvollisuus laatia taloyhtiölle pitkän ajan korjaussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä hallituksen kirjallinen selvitys seuraavien viiden vuoden aikana kiinteistöön kohdistuvasta kunnossapitotarpeesta.

Selvitysvelvoite koskee sellaisia korjauksia, joilla on vaikutusta huoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin huoneistojen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Kunnossapitotarveselvityksen tarkoituksena on antaa osakkeenomistajille mahdollisuus varautua korjaustyön taloudellisiin ja muihin vaikutuksiin sekä lisätä päätöksenteon avoimuutta. Korjaussuunnitelman tekeminen ei ole kertasuoritus, vaan se on katselmoitava vuosittain. Vaikka vastuu on hallituksella, ammattimainen isännöitsijä huolehtii ja varmistuu siitä, että hallitus on tietoinen rakennuksen todellisesta kunnosta.

Kuka tekee?

Korjaussuunnitelmaa tarkastellaan

Korjaussuunnitelma voidaan laatia hallituksen omana työnä. Jotkut isännöitsijätoimistot tarjoavat myös korjaussuunnitelman tekoa erikseen veloitettavana työnä. Kolmas vaihtoehto on teettää suunnitelma ulkopuolisella. Kaikissa tapauksissa luotettavan tiedon saamiseksi rakennuksen eri osien ja tekniikan korjaustarpeesta tarvitaan riittävä määrä selvityksiä ja tutkimuksia. Niihin taas yleensä tarvitaan vastaavia asiantuntijoita.

Yleisin käytetty menetelmä on rakennuksen kuntoarvio, jota voidaan täydentää tarkemmilla kuntotutkimuksilla. Myös osakkaiden ja asukkaiden kuuleminen yhtenä lähtötietona edustaa hyvää ja kestävällä pohjalla olevaa hallintotapaa.

Korjaussuunnitelman sisältö ja esittely

Korjaussuunnitelma sisältää suosituksen eri korjausten ajankohdasta sekä arvion niiden kustannuksista. Hallitus esittelee suunnitelman yhtiökokouksessa, joka voi palauttaa sen jatkokehitettäväksi tai valtuuttaa hallituksen valmistelemaan esitettyjä korjauksia.

Huolellisesti valmisteltu ja esitelty korjaussuunnitelma helpottaa kokouksen kulkua, koska ylimääräiset arvailut ja spekuloinnit jäävät pois ja keskustelu voi perustua luotettavaan tietoon.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.14, päivitetty 1.11.2018 klo 10.50