Kiinteistönpidon laatu on johtamiskysymys

Uuden kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana syntyy kiinteistönpitokulttuuri, jota on tulevina vuosina hankala muuttaa. Uudisrakentamisen yhteydessä laadittavien hallinto- ja urakkadokumenttien avulla varmistetaan laadukkaan kiinteistönpidon edellytykset. Pelkästään yhtiöjärjestyksen sisällöllä voidaan - niin haluttaessa - ohjata monet käytännön asiat pysyvästi elinkaariedullisiin ratkaisuihin.Salon lähiö

© Keijo Penttinen

Enemmistön tahto ratkaisee

Taloyhtiön yhtiökokoukset hallitusvalintoineen luovat laadukkaan kiinteistönpidon edellytykset. Suurimmat haasteet asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteossa liittyvät välttämättömien peruskorjausten toteutukseen ja perusparannushankkeisiin. Rationaalisten hallinnollisten päätösten aikaansaaminen on usein vaikeaa, kun enemmistöpäätökset jättävät monesti puolet osakkaista tyytymättömiksi. Uuden asunto-osakeyhtiölain edellyttämän korjaustarveselvityksen myötä tietoisuus tulevista remonteista todennäköisesti lisääntyy, mikä tuonee taloyhtiön toimintaan yksituumaisuutta.

Strategisen ajattelun puute vaikeuttaa johtamista

Kiinteistön pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvän strategian puuttuminen on asunto-osakeyhtiöiden yksi suurimmista puutteista. Ero näkyy selvästi verrattaessa kiinteistöosakeyhtiöiden päätöksentekoa asuntoyhtiöihin. Tarkkaan harkittu yksilöllinen kiinteistöstrategia ja sen toteutukseen liittyvä avoin viestintä ja vuorovaikutus antavat taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle hyvät edellytykset tehdä työtään.

Kiinteistölle yhdessä määriteltyjä laadullisia tavoitteita haetaan osakkaiden ja asukkaiden sekä muiden toimijoiden tarpeet huomioivilla palveluilla. Haluttujen palveluiden ostaminen on helppoa, mikäli tavoitteet on selkeästi määritelty. Suurimmat reunaehdot palvelujen käytettävyydelle asettaa yleensä itse rakennus, esimerkiksi sen tilalliset ratkaisut, arkkitehtoniset arvot tai tekniset järjestelmät.

Arjen palvelujen toimivuus ja asumisviihtyisyys

Asumisen perusedellytysten luomiseen kuuluvat sekä rakennettu tekniikka että kiinteistönpito. Turvallisuus, terveellisyys, taloudellisuus ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen ovat mahdollisia vain onnistuneiden palvelujen avulla.

Mentäessä kohti entistä vähemmän energiaa kuluttavia kiinteistöjä korostuvat ostettujen palvelujen oikea sisältö ja toiminnan raportointi. Asukkaiden kiinnostus ja osallistuminen sekä asialliset käyttötottumukset saadaan aikaiseksi, kun kohdennetaan energiankulutusten kustannukset suoraan käyttäjille.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 1.11.2018 klo 10.43