Hyvä kiinteistönpito lisää asuntojen arvoa ja asukkaiden elämänlaatua

Asukaspalaveri
 

Kiinteistön arvoon vaikuttavat ensisijaisesti sijainti, ominaisuudet, kunto sekä kiinteistönpidon laatu. Kunnon merkitys on viime aikoina alkanut entistä voimakkaammin näkyä kiinteistön arvossa.

Laatutekijöistä esteettiset arvot ja viihtyisyystekijät kuten viheralueiden läheisyys ovat perinteisesti olleet tärkeitä. Jatkossa myös tekniset ja toiminnalliset laatutekijät, kuten energiatehokkuus ja esteettömyys tulevat entistä enemmän vaikuttamaan kiinteistön arvoon.

Kiinteistönpidon taso heijastuu kiinteistön kunnon ja laatutekijöiden kautta kiinteistön arvoon. Välittömämmin kiinteistön hyvä ylläpito vaikuttaa kiinteistön kunnon ja siisteyden kautta asukkaiden jokapäiväiseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Terve ylläpitokulttuuri heijastuu myös talon asukkaiden motivaatioon pitää huolta kiinteistöstään.

Julkaistu 1.11.2018 klo 10.44, päivitetty 1.11.2018 klo 10.42