Hyppää sisältöön

Vinkkejä isännöitsijän valintaan

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Epäonnistunut valinta lamauttaa yhtiön toiminnan, ja huonoksi osoittautuneen isännöitsijän vaihtaminen vie hallituksen aikaa ja resursseja.

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia, että yhtiön asioita hoidetaan lakien ja määräysten mukaisesti. Hänen on muistutettava hallitusta siitä, että yhtiö hoitaa tehtävät ajallaan. Isännöitsijä vastaa yhtiön toiminnan ja talouden hoidosta, mutta tärkeimmät päätökset tekee yhtiökokous ja hallitus.

Tarjouspyyntö laadittava huolella

Kun taloyhtiössä valitaan isännöitsijä, on noudatettava tarjouspyyntömenettelyä ja laadittava sen pohjaksi tarjousasiakirjat. Yhtiön perustietojen lisäksi niistä ilmenevät tarjottavien isännöintitehtävien sisältö ja laajuus.

Tehtäväkuvauksen määrittelyyn on olemassa valmiita tehtäväluetteloja. Tärkeintä on kuitenkin, että hallitus miettii tarkoin, mitkä tehtävät yhtiössä kuuluvat isännöitsijälle. Useimmiten epätyydyttävän isännöintisuhteen syynä ovat puutteet ja laiminlyönnit isännöintisopimuksessa.

On hyvä muistaa, että tehtävien hoito maksaa. Sellaista mitä ei tarvitse, ei siis kannata sisällyttää sopimukseen.

Hallitus haastattelee

Ennen isännöitsijän valintaa on yhtiön hallituksen haastateltava ehdokas ja selvitettävä, täyttääkö hän vaadittavat ominaisuudet.

Valinnassa on tärkeää löytää sellainen isännöintiyritys ja isännöitsijä, joka tuntee hyvin sekä oman alansa että alueen kiinteistöpalvelujen tarjonnan, kuten huolto- ja rakennusyritykset ja laitetoimittajat. Isännöitsijällä tulee myös olla näyttöä tehtävän pätevästä hoitamisesta hakijayhtiön kokoisissa asunto- tai kiinteistöyhtiöissä.

Hyvältä isännöitsijältä on vaadittava:

 • täsmälliset hinnat sekä perusveloitukseen sisältyvien että erikseen veloitettavien kustannusten osalta
 • moitteeton taloudellinen asema ja luottotiedot
 • hyvä maine asiakaskunnan keskuudessa ja yleensä kiinteistöalalla
 • hyvät referenssit muilta samantyyppisiltä asiakkailta
 • riittävät toimintaedellytykset, kuten pätevä ja koulutettu henkilöstö
 • riittävä tietotekninen osaaminen ja laitteistot
 • kokemus isännöintitoiminnasta, erityisesti merkittävien korjaushankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta
 • hyvät tulokset tehdyissä asiakastyytyväisyystutkimuksissa
 • hyvän isännöintitavan noudattaminen
 • osoitus laadunvarmistuksesta, esimerkiksi ISA:n jäsenyys

Mikäli isännöitsijäksi valitaan isännöintiyritys, on sen yhtiölle osoittamalta isännöitsijältä vaadittava lisäksi:

 • riittävä koulutus ja pätevyys tehtävään
 • vähintään kolmen vuoden kokemus isännöintitehtävistä'
 • vain kohtuullinen määrä muita isännöintikohteita ajankäyttöä ajatellen, korkeintaan 15 asiakasyhtiötä
 • mikäli taloyhtiöön on tulossa suuria peruskorjauksia, on isännöitsijällä oltava kokemusta vastaavien hankkeiden läpiviemisestä projektiorganisaation vetäjänä tai jäsenenä
Julkaistu 30.6.2016 klo 10.14, päivitetty 1.11.2018 klo 11.07