Asbestia sisältävien rakenteiden purku

Asbestipitoiset materiaalit eivät aiheuta vaaraa kiinteistön normaalissa käytössä. Asbesti muuttuu ongelmaksi vasta, kun se poistetaan käytöstä tai kun asbestipitoisten rakenteiden kunto huonontuu. Käytöstä poistettaessa kaikki asbestilaadut luokitellaan ongelmajätteiksi.

Asbestia käytettiin aikoinaan lukuisissa rakennusmateriaaleissa.
Näitä ovat:

  • ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
  • lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
  • asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat
  • lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat
  • bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
  • tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvit

Asbestikartoitus on ammattilaisen työtä

Ruiskutettuja eristemassoja lukuun ottamatta asbestin tunnistaminen paljain silmin on vaikeaa. Laboratoriossa tehtävä materiaalianalyysi antaa tarvittaessa varmuuden pitoisuuksista.

Jos asbestia löydetään, mutta sitä ei välittömästi poisteta, on asbestin sijaintipaikat merkittävä asianmukaisesti. Sijaintitieto on tärkeä tulevia huolto- ja korjaustöitä suunniteltaessa.

Rakennuttajan ja kiinteistön omistajan vastuu

Jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994, ja siihen suunnitellaan rakenteisiin kohdistuvia purku- tai korjaustöitä, on kiinteistön omistajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava, että rakennuksessa on tehty asbestikartoitus. Asbestia sisältävien rakennusosien purku- ja korjaustyöt ovat luvanvaraisia, joita saavat tehdä vain siihen pätevöityneet yritykset.

Asbestin haittavaikutukset

Asbestipurkutöitä tekevät työntekijät ilmoitetaan ammatissaan syöpävaarallisille aineille altistuvien rekisteriin eli ASA-rekisteriin.

Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää hienopölyä ja ohuita asbestikuituja, jotka kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. Pitkäaikainen runsas altistuminen voi aiheuttaa keuhkosyöpää, keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää, asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia.

Altistuksen kannalta haitallisimpia materiaaleja ovat ruiskutus- ja eristemassat. Kun niiden kunto heikkenee, niistä vapautuu ilmaan asbestikuituja. Pölyaltistukselta ja vakavilta haitoilta voi välttyä noudattamalla annettuja asbestityöohjeita sekä korjausrakentamisessa että kiinteistön huoltotöissä.

Lisätietoa asbestipurkutyön tekemisestä ja jätteen käsittelystä löytyy mm. Rakennustieto Oy:n RATU- ja RT-kortistoista.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.33, päivitetty 12.1.2017 klo 17.19