Asbesti, PCB ja muut terveydelle haitalliset aineet

Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta lähtien. Laajinta sen käyttö oli 60-70-lukujen vaihteessa. Asbestia suosittiin, koska se on palamaton, eristää hyvin lämpöä ja sähköä, ja sillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Lisäksi asbesti oli käyttövuosinaan edullista.

Kerrostalo

Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin vuonna 1994. Uudet suomalaiset rakennusmateriaalit eivät sisällä asbestia. Nykyään asbestin käsittely rajoittuu lähinnä korjausrakentamiseen ja kiinteistöalan töihin.

PCB-yhdisteitä käytettiin lisäaineina rakennusmateriaaleissa 1950-luvun lopulta 1970-luvun puoliväliin, joissain tapauksissa vielä 1980-luvulla.

Käytöstä poistetut PCB:tä ja lyijyä sisältävät rakennusmateriaalit, tuotteet ja laitteet luokitellaan ongelmajätteeksi, jos ongelmajätteelle asetetut raja-arvot ylittyvät.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.33, päivitetty 21.11.2016 klo 16.15