Hyppää sisältöön

Sisäilmastoluokitus korjausrakentamisessa

Sisäilmasto jää usein huomioimatta suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Seurauksena voi olla terveyshaittoja aiheuttavia ongelmia tai vetoa, melua ja hajuja. Myös korjausrakentamisessa tulee asettaa tavoitteet sisäilmaston laadulle, lämpöoloille ja akustisille olosuhteille.

Sisäilmayhdistyksen julkaisemasta Sisäilmastoluokitus -oppaasta löytyy käyttökelpoisia tavoitetasoja kolmessa eri laatuluokassa. Sisäilmastoluokitusta täydentää Terveen talon toteutuksen kriteerit -opas, joka toimii tarkistuslistana sisäilmaston laadun varmistamisessa.

Hyvän sisäilman kolme tekijää

Kolme tärkeintä tekijää terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston varmistamisessa ovat: epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen, kosteuden hallinta ja toimiva ilmanvaihto.

Epäpuhtauspäästöjä voidaan hallita käyttämällä vähäpäästöisiä M1-luokan rakennusmateriaaleja ja -kalusteita sekä radonturvallisen rakentamisen menetelmiä. Kosteuden hallinnan avaimet ovat puolestaan asiantunteva lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu sekä etukäteen suunniteltu kosteuden (sade, lumi, betonin kuivuminen ym.) hallinta työmaalla.

Rakentamisen ja korjausrakentamisen yhteinen tavoite

Korjausrakentamisen sisäilmastotavoitteiden ei tulisi poiketa uudisrakentamisen tavoitteista, molemmissa on sama tarkoitus. Käytännössä korjausrakentamisessa joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon talon nykyisten rakenteiden ja tekniikan asettamat rajoitukset.

Terveydelle haitallisten aineiden (asbesti, PCB, home) osalta tavoitteista ei kuitenkaan pidä tinkiä. Haitallisten aineiden esiintymisen yhteydessä on varmistuttava siitä, että niistä ei aiheudu terveysriskiä rakennuksen käyttäjille.

Vanhasta toimivaa

Vanhoista ilmanvaihtojärjestelmistä on usein vaikea saada nykyvaatimuksia täyttäviä. Puhdistamalla, tiivistämällä ja tasapainottamalla sekä uusimalla päätelaitteet saadaan vanhallakin järjestelmällä aikaan tyydyttävä ilmanvaihto. Lämpöolojen hallinta kesällä kasvavan lämpökuorman vuoksi on haasteellista.

On tärkeää, että korjausrakentamisen tavoitteet asetetaan realistisesti henkilömäärien, käyttötarkoituksen sekä sisäilmasto- ja energiatavoitteiden osalta. Kohtuullisilla tavoitteilla ja hyvällä suunnittelulla luodaan käyttäjiä hyvin palvelevia rakennuksia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.33, päivitetty 18.1.2016 klo 15.46