Korvausilmaa vedottomasti

Asuntokantamme ilmanvaihdon yleisimmät puutteet liittyvät koneellisten ja painovoimaisten poistoilmanvaihtojärjestelmien korvausilman saantiin. Haasteena on saada riittävästi ulkoilmaa sisätiloihin vedottomasti.

Kylminä vuodenaikoina venttiileistä tuleva ilma putoaa sisäilmaa tiheämpänä asukkaiden niskaan tai nilkkoihin. Siksi venttiilit usein laitetaan kiinni tai jopa tukitaan, eikä niitä muisteta avata kun ulkoilma lämpenee.

Haju pyrkii raoista sisään

Kun korvausilmaventtiilit ovat kiinni, ilma pyrkii sisään muita reittejä. Asuntoon voi tulla ilmaa seinän raosta, kellarista, porraskäytävästä tai naapurista. Ilman mukana kulkeutuu hajuja ja epäpuhtauksia. Mikäli ilma ei löydä sisääntuloreittiä, ei se liioin kulkeudu ulos. Ilman epäpuhtaudet asunnossa jäävät asukkaiden hengitettäväksi.

Usein puutteellinen korvausilman saanti on seurausta ikkunoiden vaihtamisesta. Ikkunoita valittaessa ei ole huomioitu ikkunoiden osuutta rakennuksen ilmanvaihdossa. Ikkunoihin ja rakennuksen ulkoseiniin kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä on aina varmistettava korvausilman saanti huoneistoihin.

Korvausilmareittien ja -tapojen suunnittelussa tulee käyttää LVI-suunnittelijaa, joka perehtyy rakennuksen ominaisuuksiin ja suunnittelee tapauskohtaisesti toimivan ratkaisun.

Hallittua ilmanvaihtoa venttiilillä

Ulkoilma voidaan päästää sisään hallitusti, kun makuu- ja olohuoneeseen asennetaan ulkoilmaventtiili. Se voidaan asentaa joko seinään tai ikkunarakenteisiin. Seinäasennuksessa käytetään suodattimella varustettua, säädöllä ja mahdollisesti äänenvaimentimella varustettua ulkoilmaventtiiliä.

Ikkunakarmiin tai puitteeseen voidaan asentaa joko käsin säädettävä tai termostaattiohjattava rakoventtiili. Termostaattiventtiili reagoi sekä ulkoilman lämpötilaan että tuuleen ja pienentää rakoa kylmällä ilmalla.

Mikäli ikkunat uusitaan, voidaan harkita myös tuloilmaikkunoiden asentamista.

Tuloilmalaitteella ulkoilmaa sisään

Jos asunnossa on koneellinen poistoilmanvaihto, voidaan sinne asentaa puhaltimella varustettu tuloilmalaite. Laite sekoittaa huoneilmaa ulkoilmaan, jolloin tuloilma on ulkoilmaa lämpimämpää. Laite suodattaa sekä ulkoilmaa että kierrätysilmaa.

On huolehdittava, että huoneisto ei tule ulkoilmaan nähden ylipaineiseksi. Ratkaisu soveltuu parhaiten huoneistokohtaiseksi parannusvaihtoehdoksi.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.33, päivitetty 18.1.2016 klo 15.09