Kosteus- ja homevaurioiden kartoitus − mistä apua?

Kun rakennuksessa epäillään kosteus- ja homevaurioita sekä sisäilmaongelmia, tulee ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään ja taloyhtiön hallitukseen. Taloyhtiön velvollisuus on huolehtia siitä, että talo on terveellinen ja turvallinen asua.

Mikäli taloyhtiön edustajat eivät pyynnöistä huolimatta selvitä ongelmaa, kannattaa kääntyä paikkakunnan asuntojen tarkastuksista vastaavan viranhaltijan puoleen. Hän toimii useimmiten terveystarkastajan tai ympäristötarkastajan nimikkeellä.

Tarkastaja tekee rakennukseen katselmuksen terveyshaitan selvittämiseksi. Katselmus on kuitenkin pintapuolinen, eikä siinä yleensä havaita esimerkiksi rakenteiden sisällä sijaitsevia vaurioita. Tarkastaja voi kuitenkin kehottaa taloyhtiötä tutkimaan rakenteet, mikäli hän epäilee niissä ongelmia. Tarkastaja osaa yleensä kertoa alueella toimivista luotettavista tutkimuksen tekijöistä.

Riskirakenteet esiin

Rakennuksen kosteus- ja homevaurioita tutkittaessa on selvitettävä mahdolliset riskirakenteet. Se tehdään joko systemaattisesti tai sulkemalla pois vaurioita yksi kerrallaan. Tutkittavissa rakennuksissa on yleensä useita vaurioita yhtä aikaa.

Kosteus- ja homevaurioiden kartoittajia ja tutkimuksen tekijöitä ei ole virallisesti auktorisoitu. Viranomaiselle tutkimuksia ja selvityksiä tekevät asiantuntijat on esitetty Asumisterveysohjeessa.

Viranomainen valvoo

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Hänen apunaan asunnontarkastuksessa on Asumisterveysohje.

Asumisterveysohjeen ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoito- ja huoltolaitosten sekä oppilaitosten rakennusten jne. terveydellisten olojen arviointiin. Ohje soveltuu myös muiden rakennusten kuntoa selvittävien käyttöön.

Nimikekäytäntö on kirjava

Rakennuksia tutkivien tahojen tutkintonimikkeet ovat kirjavia. Myös tutkimusten ja kartoitusten nimikkeet vaihtelevat suuresti, eikä alalla ole tarjottaville palveluille yhtenäisiä tuotenimiä.

Asuntokaupan kuntotarkastuksia, sisäilmatutkimuksia, kosteus- ja homevauriotutkimuksia tekevät henkilöt käyttävät nimikkeinään mm. rakennusterveysasiantuntija, kuntotarkastaja, kuntotutkija, pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM), rakenteiden kosteudenmittaaja, sisäilmatutkija, pätevöitynyt kuntoarvioitsija (PKA) yms. Laajin koulutus rakennusten terveyshaittojen selvittämiseen on rakennusterveysasiantuntijoilla.

Rakennuksissa tehtävistä kosteus- ja homevauriokartoituksista käytetään nimikkeinä kosteus- ja homevauriotutkimus, kuntotutkimus, kuntoarvio, kuntotarkastus, riskikartoitus, sisäilmaselvitys, sisäilmamittaus yms. edellä mainittujen sanojen muunnoksia. Nimikkeiden kirjava käytäntö ohjaa kuluttajia ja tilaajia valitettavan usein harhaan, koska tehtäviä ja palveluita myydään yrityksen oman näkemyksen mukaisesti. Näin ollen asiakas saa aina erilaisen tuotteen tai palvelun, kuin kilpailevalta palveluntuottajilta.

Apua tarjolla

Rakennus- ja kiinteistönalan pätevyyksiä myöntävän FISE Oy:n kosteus- ja homevaurioihin liittyviä pätevyyksiä ovat kosteusteknisen kuntotutkijan, kosteusteknisen korjaussuunnittelijan sekä asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) pätevyydet.

Kuntien terveysvalvonnasta saa apua ja sisäilmaneuvontaa. Järjestöjen sisäilma- ja korjausneuvojat löytyvät esimerkiksi Asumisterveysliiton, Allergia- ja astmaliiton, Sisäilmayhdistys ry:n ja Hengitysliiton Internet-sivuilta. Tietoa korjausavustuksista saa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.32, päivitetty 21.11.2016 klo 16.13