Täydennys- ja lisärakentaminen

Tontilla tapahtuva täydennys- tai lisärakentaminen on usein järkevää ja kannattavaa sekä taloyhtiön että kunnan kannalta: taloyhtiölle tarjoutuu täydennysrakentamisen myötä mahdollisuus rahoittaa muun kiinteistön korjaamista tai parantaa yhtiön toiminnallisuutta, kunnan näkökulmasta täydennysrakentaminen tehostaa rakennetun kunnallisen yhdyskuntatekniikan käyttöä sekä lisää olevien palvelujen käyttöä ja kiinteistöverotuloja.

Ullakkorakentamisen tavoitteena on saada kaupunkikeskustoihin lisää asuntoja. Samalla lisärakentaminen taloyhtiöille mahdollisuuden rahoittaa rakennuksen kalliita korjaushankkeita. Taloyhtiö voi myydä joko ullakolle tehtyjä valmiita asuntoja tai rakennusoikeutta, jota joskus myydään valmiiden rakennuslupakuvien kera.

Ullakkorakentamisen muutostöissä on myös otettava huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.25, päivitetty 4.7.2016 klo 12.37