Putkiston moduuli- ja paikallarakentaminen

Linjasaneerauksessa vaihdetaan viemärit ja käyttövesiputket uusiin. Pystyviemärit on yleensä saatava lähelle niiden entistä reittiä.

Vesijohtojen osalta vaihtoehtoisia reittejä nousulinjoille on useita. Voidaan käyttää aikaisemmin käytettyä reittiä, jolloin vanhat putket on purettava pois, ja tilalle on rakennettava uudet. Joissain tapauksissa kuilussa on riittävästi tilaa jättää vanhat putket paikoilleen ja asentaa viereen uudet. Toinen vaihtoehto on etsiä uusi reitti huoneistojen sisäpuolelta, yleensä eteisestä. Kolmas vaihtoehto on käyttää porraskäytävää.

Ensimmäinen vaihtoehto pitää sisällään välipohjien lävistyksen lisäksi nousukuilujen seinien purkamisen. Kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa vanha nousukuilu putkineen voidaan jättää paikoilleen. Vanhat putket vain tulpataan ala- ja yläpäästä.

Uusi viemäri alakattotilassa
© Pentti Hokkanen

Paikalla rakentaminen

Paikalla rakentamisen etuja ovat perinteisen menetelmän suunnittelu- ja urakointiosaaminen sekä se, että nousukuilu ei vie tilaa muualta. Toisaalta, olemassa olevien putkien sijainti on usein ainoa mahdollinen vaihtoehto. Kaikkiin porraskäytäviin ei voi rakentaa kuilua eikä sitä välttämättä haluta huoneistojen ahtaisiin eteisiin tilaa viemään. Kaikissa tapauksissa nousukuilut koteloidaan ja niihin asennetaan tarvittavat tarkastusluukut.

Tehdasvalmisteiset putkielementit

Kaikissa sijoitusvaihtoehdoissa putket voidaan rakentaa paikalla. Ne voidaan myös sijoittaa kerroksen korkuiseen talotekniikkaelementtiin, joka valmistetaan muualla ja tuodaan työmaalle asennusvalmiina kokonaisuutena.

Elementissä voidaan viedä lämpö-, vesi- ja viemäriputkia sekä ilmanvaihtokanavia. Siihen voidaan myös sijoittaa kaasuputket, ja sinne voidaan jättää tilavaraus sähkö-, antenni- ja tietoliikennejohdotuksille. Tarvittavat eristykset ja osastoinnit on myös asennettu jo tehtaalla.

Elementeissä olevat putket liitetään toisiinsa välipohjien kohdalla. Vesiputkiin asennetaan vuodon ilmaisevat kupit, joista letku johdetaan sellaiseen paikkaan, josta mahdolliset vuodot on helppo huomata.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.21, päivitetty 15.1.2016 klo 15.19