Linjasaneerauksen vaiheet ja valvonta

Käyttövesi- ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on 40-50 vuotta. SEn sijaan putkistossa sijaitsevien sulku- ja linjasäätöventtilien ikä on vain 25-30 vuotta. Vesi- ja viemäriputkiston saneeraus on yksittäisistä korjaustoimenpiteistä suurin, ja sen kustannukset ovat useita satoja euroja neliömetriä kohden. Siksi siihen on syytä valmistautua huolella.

Linjasaneeraus
© Pentti Hokkanen

Lähtötietojen hankinta

Putkiremontin suunnitteluun ei tule lähteä ilman kunnollisia lähtötietoja. Ne voidaan tuottaa kuntoarvion ja tarvittaessa putkiston kuntotutkimuksen avulla. Tässä vaiheessa kannattaa myös selvittää ilmanvaihdon korjaustarpeet.

Lähtötietojen avulla voidaan arvioida, missä laajuudessa ja millä aikataululla korjaukset tehdään.

Muu talotekniikka

Putkiremontin yhteydessä rakennuksessa joudutaan tekemään paljon purkutöitä. Tämän vuoksi kannattaa samassa yhteydessä tehdä muutakin. Jos esimerkiksi rakenneaineiset ilmanvaihtohormit kulkevat putkiston nousukuilun vieressä, voi olla järkevää tehdä samalla myös ilmanvaihdon peruskorjaus.

Muita peruskorjattavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, sähkö- ja telejärjestelmät sekä kylpyhuoneen sähköjärjestelmät.

Korjausrakentamiseen perehtyneet arkkitehti ja LVI-suunnittelija osaavat arvioida eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia lopputulokseen ja sen kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti käytettävät putkireitit ja purkutöiden laajuus. Taloyhtiö valitsee vaihtoehdoista itselleen parhaiten sopivan.

Suunnittelu ja projektointi

LVI-tekniikkaan kohdistuvan peruskorjaustyön suunnittelun avainhenkilöitä ovat suunnittelutyötä koordinoiva pääsuunnittelija, arkkitehti, LVI-suunnittelija ja rakennesuunnittelija. Tarvittaessa käytetään myös sähkö- ja telesuunnittelijaa. Hankkeessa tarvitaan myös projektipäällikkö ja valvoja. Käytännössä eri töitä voi hoitaa samakin henkilö.

Suunnittelun valmistuttua projektipäällikkö kysyy valituilta urakoitsijoilta urakkatarjoukset, hoitaa urakkaneuvottelut sekä tekee urakoitsijan kanssa urakkasopimuksen.

Putkiremontin vaiheet

Putkiremontti etenee yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat samaan aikaan remontissa. Vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden pintamateriaalit puretaan. Tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty käyttää olemassa olevaa putkireittiä.

Kun purkutyöt on tehty varmistutaan siitä, että rakenteet ovat kuivat, ja rakennetaan uudet putkistot. Tämän jälkeen tehdään vesieristykset ja pinnoitustyöt. Lopuksi asennetaan vesi- ja muut tarvittavat kalusteet.

Kaikki piiloon jäävät putkistot ja rakenteet on tarkastettava. Erityisesti vesieristyksen tarkastamisessa on huomioitava, että sen tekee asiaan perehtynyt tarkastaja, joka osaa suorittaa tarvittavat tarkastukset ja mittaukset.

Tiedotus osakkaille tärkeää

Putkiremonttihanke kestää valmisteluista valmistumiseen pari-kolme vuotta. Tämän jälkeen on vielä kahden vuoden takuuaika. Pitkän keston ja vaiheittaisen tekemisen takia tiedottaminen asukkaille ja osakkaille on tärkeää. Tiedottamisen tulee olla ennakoivaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää. Välineinä voidaan käyttää kokouksia, ilmoitustaulua, kirjeitä ja sähköpostia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.21, päivitetty 17.11.2016 klo 10.16