Hyppää sisältöön

Lämmitysverkoston tasapainotus optimoi energiankäytön

Arvion mukaan kolme neljäsosaa Suomen asuinrakennuskannasta on puutteellisesti perussäädetty. Kun lämmitysjärjestelmä ei ole tasapainossa, syntyy helposti lämpötilaeroja rakennuksen eri osissa sijaitsevien huoneistojen välille. Viileimpien asuntojen lämpötilaa pyritään nostamaan koko rakennuksen säätökäyrää nostamalla, ja se taas nostaa jo ennestään lämpimien huoneistojen lämpötilaa edelleen ja lisää lämpötilaeroja.

Säätämättömissä kiinteistöissä lämpötilaerojen arvioidaan olevan keskimäärin yli 3°C, mutta yli 6°C:n lämpötilaerotkaan eivät ole harvinaisia. Perussäätöä on aiheellista harkita, mikäli lämpötilaerot eri huoneistojen välillä ovat enemmän kuin 2°C.

Säätö vaikuttaa kulutukseen

Lämmitysjärjestelmän perussäätö vaikuttaa merkittävästi lämmitysenergian kulutukseen erityisesti kiinteistöissä, joissa on useita asuntoja. Perussäädön avulla kiinteistön energiankulutusta voidaan vähentää 10-15 prosenttia. Lisäksi asumisviihtyvyys ja asumisen terveellisyys paranee.

Motiva on luonut lämmitysverkoston perussäädöstä mallin. Siinä on määritelty perussäätöhankkeen osapuolet ja tehtävät, ja sen avulla varmistetaan perussäädön onnistuminen. Malli soveltuu erinomaisesti asuinkerrostaloihin, rivitaloihin ja päiväkoteihin.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.21, päivitetty 15.1.2016 klo 15.33