Telejärjestelmillä tietoa ja turvaa taloon

Telejärjestelmillä tarkoitetaan talon tieto- ja turvajärjestelmiä. Kerrostalokiinteistön tietoliikenne ratkaistaan yleiskaapeloinnilla, ja halutut verkot rakennetaan tarpeen mukaan.

Yhteisantennijärjestelmä välittää viestiä kaapelitelevisioverkosta tai muusta joukkoviestintäverkosta käyttäjien päätelaitteisiin.

Ovipuhelin luo turvallisuutta

Ovipuhelinjärjestelmän avulla voidaan kerrostalossa ennen ulko-oven avaamista tarkistaa kuka on tulossa. Järjestelmän voi liittää yleiseen puhelinverkkoon tai kytkeä rakennuksen oman puhelinvaihteeseen. Ovipuhelinjärjestelmä voi myös välittää kuvaa ja ääntä.

Elektroniset kulunvalvontajärjestelmät liittyvät asuinkiinteistöissä yleensä haluttujen tilojen lukitukseen. Työpaikoilla ja yrityksissä käytetään kehittyneempää valvontaa.

Kameravalvonta yleistyy

Kameravalvontajärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina. Analogiset ja digitaaliset järjestelmät tarjoavat jonkin verran toisistaan poikkeavia ominaisuuksia. Eroja on esimerkiksi kuvan laadussa ja tallennuksessa. Kameroita asennettaessa on otettava huomioon, mitä kohteita saa kuvata ja mitkä luetaan yksityisalueiksi.

Kameravalvontajärjestelmän toteutuspäiväkirja on julkaistu ST-korttina 663.43. Kortissa opastetaan esimerkiksi tarvittavien pöytäkirjojen laadintaan. Oikein laadittujen dokumenttien avulla tilaaja pystyy tarkistamaan, onko järjestelmä toteutettu sovitulla tavalla. Näin järjestelmän rakenteesta ja laitteista saa selkeän käsityksen vielä vuosienkin kuluttua.

Murto- ja palohälytys suojana

Murtohälytysjärjestelmä valvoo tunkeutumista suojeltavaan tilaan ja siellä tapahtuvaa liikkumista. Ilmoitinkeskus lähettää tiedon ilmoituksensiirtojärjestelmän avulla ja tekee paikallishälytyksen. Hälytyskeskuksessa ryhdytään sovittuihin toimenpiteisiin.

Asuinkiinteistön palosuojauksen perustasona on korvin kuultava palohälytin. Palohälytin hälyttää alkavasta palosta. Se ilmoittaa myös laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista ja näyttää ilmaisimien likaisuusasteen. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä on huollettava vuosittain. Yhteydet hätäkeskukseen on testattava kerran kuukaudessa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.22, päivitetty 23.10.2015 klo 15.45