Nousujohdot vaihtoon

Sähköjohtojen ja putkilinjojen kulkureitit ovat pitkälti samoja, joten säästöä syntyy useissa työvaiheissa, purkamisesta alkaen. Suunnittelijoille kannattaa painottaa esimerkiksi parhaiden reititysratkaisujen etsimistä, jolloin otetaan huomioon mahdolliset tulevat muutokset ja esimerkiksi ääneneristys.

Ensin asiantuntija määrittää sähköverkon ja sähkövarustuksen nykytilan. Sen jälkeen arvioidaan parannustarpeet ja aloitetaan suunnittelu. Valmiiden suunnitelmien perusteella järjestetään urakoitsijoille tarjouskilpailu.

Sähkökatkoihin varauduttava

Kokonaisurakka voidaan antaa valtuutetulle urakoitsijalle. Tällöin taloyhtiössä on syytä olla niin paljon tietämystä, että sen edustaja pystyy neuvottelemaan tarpeista, vaihtoehdoista, halutusta dokumentoinnista ja muusta asiaan liittyvästä.

Suunnittelun ja työn vaativuutta lisää, jos asukkaat asuvat talossa työn aikana. Vanhan sähköverkon on silloin toimittava uuden verkon valmistumiseen saakka. Korjaustöiden aikana on varauduttava sähkökatkoihin.

Nykyaikaiset palovaatimukset

Sähköjärjestelmän peruskorjauksessa uusitaan kiinteistön sähköpääkeskus ja huoneistoryhmäkeskukset, nousujohdot sekä huoneiston ryhmäjohdot. Sähköreitit rakennetaan vastaamaan palovaatimuksia, joihin kuuluvat palonkestävä tai vähän savua tuottava johdotus.

Vanhoissa kiinteistöissä sähköjärjestelmän turvallisuus ei aina ole tämän päivän vaatimusten tasalla. 1980-luvun puolivälissä siirryttiin käyttämään suojajohdinjärjestelmää, jossa kaikki pistorasiat ovat maadoitettuja. Vuoden 2007 lopussa uudistuneiden sähköturvallisuusmääräysten mukaan kaikki uudet pistorasiat on varustettava vikavirtasuojauksella. Kosteissa tiloissa pistorasiat kannattaa aina suojata vikavirtasuojilla - myös vanhoissa taloissa.

Uusi järjestelmä on huomattavasti aiempaa turvallisempi. Myös telejärjestelmän kannalta uusi verkko on häiriöttömämpi.

Kapasiteetti paranee

Järjestelmän uusimisen yhteydessä on mahdollista asentaa huoneistokohtaiset veden- ja sähkönkulutusmittarit. Sähköverkon kapasiteetti paranee ja antaa mahdollisuuden esimerkiksi huoneistokohtaisen saunan rakentamiseen. Pistorasioiden määrä kasvaa samalla huomattavasti.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.21, päivitetty 23.10.2015 klo 15.41