Radonkorjaukset ovat monivaiheisia

Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon esimerkiksi talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Ilmanvaihdon aiheuttama alipaine sekä ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero aiheuttavat ilmavirtauksia. Tästä syystä radonpitoisuudet asunnoissa ovat suurempia talvella kuin kesällä. Lisäksi, mitä karkeampi ja läpäisevämpi maa, sitä suurempi on radonpitoisuus.

Miten radon pääsee taloon?

Yleisin rivitalon perustamistapa on sokkeli ja maanvarainen laatta. Perinteisessä rakennustavassa laatan ja sokkelin välin jää rako, josta radon voi päästä asuntoon.

Kerrostaloissa korkeita pitoisuuksia esiintyy yleisesti alimman kerroksen asunnoissa, joissa lattia on suoraan yhteydessä maaperään. Joskus radonpitoinen ilma voi päästä putkikanavia tai rakenteita pitkin ylempiin kerroksiin.

Radonkorjaukset ovat toimenpiteiden yhdistelmiä

Radonkorjaukset ovat tyypillisesti yhdistelmiä rakenteiden tiivistämisestä, ilmanvaihdon tehostamisesta sekä erikoisrakenteista kuten radonimuri ja radonkaivo. Kokenut suunnittelija valitsee maaperän laadun ja muut tekijät huomioon ottaen parhaan yhdistelmän radonpitoisuuden pienentämiseksi.

Toimiva koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto pienentää asunnon radonpitoisuutta ja sitä voi edelleen pienentää tehostamalla ilmanvaihtoa ja tasapainottamalla ilmanvaihto pienentämällä alipainetta. Jos talossa on vain koneellinen poistoilmanvaihto, pienennetään radonpitoisuutta asentamalla raitisilmaventtiilit. Näin radonpitoisuutta voidaan alentaa jopa 50 prosenttia.

Tiivistämällä maata vasten olevia rakenteita pyritään katkaisemaan radonin virtaaminen asuntoon. Näin radonpitoisuus on tavallisesti pienentynyt 10–20 prosenttia. Kun korjaukseen on yhdistetty ilmanvaihdon tehostaminen, on radonpitoisuus alentunut 20–50 prosenttia.

Radonimuri apukeinona

Radonimurilla imetään ilmaa lattialaatan alta ja puhalletaan se ulos. Laatan alle syntynyt alipaine ja tuuletusvaikutus alentavat tehokkaasti radonpitoisen ilman virtausta sisätiloihin. Radonimurilla radonpitoisuus on alentunut 60–90 prosenttia.

Radonimuri voidaan toteuttaa joko lattialaatan kautta tai sokkelin kautta. Alipaineisuustasot kerrostaloasunnoissa ovat usein niin korkeita, että ne vaikeuttavat imurin ja kaivon toimintaa. Raitisilmaventtiilien asennuksella voidaan pienentää alipainetta ja siten tehostaa korjauksen onnistumista.

Radonkaivo ja tiivistys tehokkaita yhdessä

Radonkaivolla imetään ilmaa maaperästä, jolloin maaperän huokosilman radonpitoisuus alenee. Radonkaivolla ja rakenteiden tiivistämisellä on saatu alennettua radonpitoisuutta 70–95 prosenttia.

Yhdellä kaivolla voidaan rivitaloyhtiössä korjata jopa kymmenen asunnon radonpitoisuus. Radonkaivo soveltuu kuitenkin vain karkeille soramaille, joilla kaivon aiheuttama virtauskenttä pääsee etenemään korjattavan rakennuksen alle.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.20, päivitetty 13.5.2020 klo 12.02