Ikkunoiden vaihto tuo mukavuutta asumiseen

Suomalaisissa kerrostaloissa ikkunat vaihdetaan noin 20 – 40 vuoden välein. Toisaalta ennen 1960-lukua rakennetujen talojen ikkunat ovat usein korjattavissa. Huonokuntoiset, lämmöneristävyydeltään heikot, vanhat ikkunat kannattaa vaihtaa uusiin. Samalla voidaan parantaa ikkunan muitakin ominaisuuksia kuten ääneneristystä, heloitusta tai tuuletusratkaisuja.

Ikkunoiden lämmöneristävyys on parantunut merkittävästi viime vuosina. On otettu käyttöön selektiivikalvoja, korvattu ilma jalokaasulla, kasvatettu eristyslasielementtien ilmaväliä sekä käytetty ikkunassa kahta eristyslasielementtiä. Joissakin tapauksissa vanhaan taloon asennettu uusi ikkuna saattaakin olla lämmöneristävyydeltään jopa seinää parempi.

Ääneneristys paranee

Eristävyyden parantaminen saattaa aiheuttaa kosteilla ja kylmillä ilmoilla lasien ulkopinnoille samanlaisen huurustumisilmiön kuin autojen tuulilaseissa. Lämpövuoto ei enää pidä lasia sulana. Ikkunoiden vaihtoa suunniteltaessa onkin muistettava varmistaa ilmanvaihdon korvausilman saanti.

Ääneneristävyys paranee aina ikkunoiden vaihtamisen yhteydessä, koska uuden ikkunan ilmanpitävyys on vanhaa parempi. Lisäksi ikkunan ääneneristystä on mahdollista parantaa asentamalla ulkopuitteeseen paksumpi ikkunalasi tai lisäämällä karmisyvyyttä alkuperäisestä.

Lupa-asiat kuntoon

Ikkunaremontissa pyritään yleensä säilyttämään talon ilme ennallaan. Ikkunaremonttiin saatetaan tarvita rakennuslupa, varsinkin jos taloyhtiö suunnittelee vaihtavansa ikkunatyypin kokonaan erilaiseksi. Luvan tarve riippuu paikkakunnasta ja on syytä selvittää etukäteen.

Kerrostalon ikkunaremonteissa kannattaa käyttää ulkopuolista suunnittelijaa. Ikkunavalinnan lisäksi tarjouspyynnön tekeminen ja työn valvonta vaativat erikoisosaamista.

Huolellinen suunnittelu takaa lopputuloksen

Karmin ja seinän välisen sauman tiiveys vaatii yleensä polyuretaanin lisäksi esimerkiksi elastisen kitin. Huolellista ennakkosuunnittelua vaativia yksityiskohtia ovat myös:

  • Uuden ikkunan syvyys verrattuna vanhaan
  • Syvyysmuutoksista aiheutuvat ikkunanpieli (smyygi) ratkaisut
  • Listoitukset


Urakoitsijan kanssa kannattaa sopia, että kiinnitysalustan kunto todetaan ensimmäisten ikkuna-asennusten yhteydessä. Jos löytyy piileviä rakenneongelmia, on niiden korjauksesta sovittava erikseen. Muutoin ikkunanvalmistaja joutuu ottamaan riskin niiden korjaamisesta ilman erillistä korvausta, ja hinnoittelee riskin urakan tarjoushintaan.

Vuodenaikojen hyödyntäminen on yksi tapa säästää ikkunaremontissa. Talviaikana urakka saattaa olla edullisempi, koska silloin urakoitsijoilla on vähemmän töitä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.20, päivitetty 23.10.2015 klo 15.27