Hyppää sisältöön

Kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat nykyaikaa

Purkutyön yhteydessä lajitellut, käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit voi viedä rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen tai ilmoittaa niistä Internetissä olevissa kauppapaikoissa. Näistä paikoista voi myös etsiä itselleen tarpeellisia, hyväkuntoisia käytettyjä rakennustarvikkeita.

Internetissä tapahtuvalla ilmoittelulla voidaan vähentää kuljetuksia, koska materiaalit voidaan siirtää suoraan purkupaikalta käyttökohteeseen ilman välivarastointia.

Kierrätykseen ja uusiokäyttöön soveltuvat materiaalit

Helpoimmin kierrätettäviä ovat puu eri muodoissaan sekä metalli, tiilet ja erilaiset rakennelevyt. Myös hyväkuntoiset ovet ja ikkunat, helat, valaisimet, tulisijat, pihalaatat, kiinto- ja vesikalusteet sekä kattotiilet ovat haluttuja, etenkin vanhemmat. Varsinkin vanhoihin rakennuksiin näistä voi löytää hienoja, rakennuksen tyyliin sopivia rakennusosia, joita ei kaupasta saa.

Kierrätystä voi tehdä myös omalla tontilla; kaivutöissä syntyneitä maamassoja voi hyödyntää tontin toisessa kohdassa. Muutoksen tai korjauksen takia pois jääviä ovia tai ikkunoita voi siirtää sinne, missä niitä tarvitaan.

Kierrätysmateriaalien käytössä huomioon otettavaa

Kierrätystavaraa tai –materiaalia käytettäessä on ryhdyttävä etsimään ajoissa. Tavaraa kannattaa myös varastoida myöhempää korjaustarvetta varten, koska myöhemmin samanlaista tavaraa on ehkä vaikea saada. Tämä edellyttää sekä tavanomaista väljempää suunnittelu- ja toteutusaikataulua että varastointitiloja.

Hyödynnettäessä käytettyjä rakennusosia tai laitteita voi syntyä ongelmia rakennustarkastuksessa. Miten taataan käytettyjen rakennusosien kestävyys ja laatu? Yleinen käytäntö on, että voidakseen käyttää vanhoja rakennusosia on pystyttävä osoittamaan, että lujuus, eristys ja muut tarvittavat viranomaisvaatimukset täyttyvät.

Myös vakuuttaminen voi olla ongelmallista hyödynnettäessä käytettyjä rakennusosia. Tästä on esimerkkejä Tanskasta, jossa on toteutettu useita käytetyistä rakennusosista tehtyjä asuintaloja. Varsinkin puu- ja kivitavaran laatu voi aiheuttaa epäilyjä.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistäminen rakentamisessa

Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö alkaa siitä, että tilat rakennetaan alun perin helposti osiin purettaviksi. Rakenteet tulisi ratkaista siten, että eri materiaalit ovat selkeästi erillään ja toisistaan irrotettavissa, jolloin ne on helppo lajitella ja kierrättää.

Kiinnitysten tulee olla kestäviä ja huolellisia, mutta ei ’liian’ kestäviä. Käytännössä tämä merkitsee mm. sitä, että vältetään liimojen käyttöä ja naulaamisen sijaan käytetään ruuvikiinnityksiä. Vanhat hirsirakennukset ovat hyviä esimerkkejä, ne rakennettiin purettaviksi ja siirrettäviksi, jolloin hirsiä voitiin hyödyntää useampaan kertaan eri paikoissa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.42, päivitetty 30.6.2016 klo 11.01