Materiaalitehokkuus ja jätehuolto

Materiaalitehokkuuden näkökulmasta remontti on syytä tehdä vasta, kun korjauksen tarve on todellinen. Käyttökelpoisia ja hyväkuntoisia rakennusosia ja materiaaleja ei kannata uusia pelkästään muodin muuttumisen takia. Suunnitteluun ja rakentajien ammattitaitoon panostaminen on tärkeää.

Purkutiiliä korjauskohteessa
© Pentti Hokkanen

Säästävässä korjauksessa otetaan huomioon rakennusperintöarvojen säilyttäminen sekä korjausrakentamisen ympäristövaikutukset ja taloudellisuus kiinnittäen huomiota materiaali- ja energiatehokkuuteen.

Työmaan materiaalitehokkuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla ehkäistään materiaalihävikkiä eli vähennetään syntyvän jätteen määrää.

Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös käyttökelpoisten rakennusosien ja materiaalien vieminen rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen. Internetissä on käytettyjen rakennustavaroiden kauppapaikkoja, joista voi myös etsiä itselleen tarpeellisia, hyväkuntoisia käytettyjä rakennustarvikkeita. Kierrätyskeskusten ja verkkokauppapaikkojen hyödyntäminen remontissa alentaa kustannuksia materiaalihankinnoissa ja jätemaksuissa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.24, päivitetty 15.1.2016 klo 10.55