Hyppää sisältöön

Märkätilasaneerauksen valvonta ja tarkastukset

Yksittäisen kylpyhuoneen korjauksen tai koko yhtiön linjasaneerauksen valvonta poikkeavat toisistaan. Ainakin jälkimmäisessä on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijavalvojaa sekä rakenteellisten seikkojen että LVIS –töiden valvontaan.

Mitä sertifikaatti kertoo?

Alalla on erilaisia ammattitaidosta kertovia sertifikaatteja, mutta niillä ei ole virallista hierarkiaa. Sertifikaatit ovat henkilökohtaisia, joten urakoitsijan kanssa voi sopia, että esimerkiksi vedeneristystyön tekee vain tietyn sertifikaatin omaava työntekijä. Sopimus on hyvä laatia kirjallisena.

LVI-asennusten tarkastusta
© Pentti Hokkanen

Työohjeissa noudatetaan tyypillisesti materiaalivalmistajien työohjeita. Usein on suositeltavaa käyttää yhdessä kohteessa vain yhden valmistajan materiaaleja niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Vastuut virhetilanteissa on helpointa myös suunnata yhteen osoitteeseen.

Kustannusjako sovitaan kirjallisesti

Kustannusten jako yhtiön ja osakkaan kesken on syytä sopia etukäteen kirjallisesti. Perusperiaate on, että jos korjauksen peruste on tekninen, vastaa kustannuksista yhtiö, esteettisen korjaustyön maksaa osakas.

Märkätilan korjaussuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavat asiat:

  • Purettavat kalusteet ja pintamateriaalit sekä purkupölyn hallintatoimenpiteet.
  • Tilan työnaikaisen suojauksen ympäröivistä tiloista. Lattian suojaus.
  • Vedeneristystyössä käytettävät materiaalit tuotenimineen.
  • Vedeneristeen liitoskohdan toteutustapa kynnyksen, lattiakaivon ja putkiläpivientien kohdalla.
  • Pintarakenteiden materiaalit tuotenimineen ja värikoodeineen.
  • Vesipisteiden suojaetäisyydet sähköpistorasioihin.

Vedeneristys tarkistetaan ennen laatoitusta

Purkutyön jälkeen, ennen pohjatöitä tarkistetaan pinnat ja mitataan niiden kosteus. Samalla arvioidaan voidaanko työtä jatkaa suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa rakenteita joudutaan kuivaamaan tai jopa vaihtamaan uusiin. Pohjatyöt tarkistetaan ennen vedeneristystä.

Vedeneristys tarkistetaan ennen laatoituksen alkua. Vedeneristyksen tarkastuksen kohteita ovat eristyspaksuuden mittaus (jokaisesta kylpyhuoneesta), sekä läpivientien ja kynnysten eristämisen onnistuminen. Samalla tarkistetaan että kaadot ovat riittäviä ja oikeaan suuntaan.

Vedeneristeeltä vaaditaan vähintään materiaalikortissa ilmoitettu kalvonpaksuus, vaikka sen saavuttamiseksi jouduttaisiin poikkeamaan materiaalitoimittajan työohjeista. Rakennuttaja tarkastaa vedeneristeen paksuuden ja tartunnan pistokokein, jolloin koekohteiden korjaus kuuluu urakkaan.

Korjaustyön lopputarkastus on lähinnä esteettinen, joten sillä ei ole vaikutusta rakenteiden turvallisuuteen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.23, päivitetty 21.11.2016 klo 16.02