Lupa tarvitaan aina

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen säilyttämään osakkeenomistajien kirjalliset remonttityöilmoitukset, siirtämään niitä koskevat tiedot isännöitsijäntodistukseen sekä antamaan niistä tietoa osakkeenomistajille ja myyntitilanteessa esimerkiksi kiinteistönvälittäjälle.

Milloin tarvitaan rakennuslupa?

Jos huoneiston tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan, on aina oltava yhteydessä rakennusvalvontaan. Tarvittaessa on hankittava asianmukainen rakennuslupa. Käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa esimerkiksi kuivan tilan muuttamista märkätilaksi.

Kun remontti koskee koko yhtiötä, esimerkiksi linjasaneeraus, edellyttää se aina yhteyttä rakennusvalvontaan sekä asianmukaista lupamenettelyä.

Osakkaan tekemät muutokset

Osakkeenomistaja saa teettää asunnossaan muutostöitä, kunhan työ tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen eikä se vahingoita rakennusta tai aiheuta pysyvää haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Työtä ei saa kuitenkaan aloittaa, ennen kuin yhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen.

Kun osakas noudattaa uuden asunto-osakeyhtiölain määräyksiä ja huolehtii, että remontti valvotaan yhtiön vaatimusten mukaisesti, ei hän itse joudu vastuuseen tehdystä muutostyöstä. Toimiessaan lain mukaan ’huolellisesti’ siirtyy vastuu yhtiölle eli sen hallitukselle. Lain mukaan hallituksen jäsen on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa mahdollisesti tapahtuvista virheistä.

Korjaustyö vaatii suunnittelua

Korjaustyö edellyttää riittävää suunnittelua. Työstä pitää aina olla laadittu kirjallinen suunnitelma, joka ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet sekä tekniset järjestelmät.

Suunnitelmissa määritellään tarvittavan purkutyön laajuus, käytettävät materiaalit sekä muut yksityiskohdat. Näitä ovat esimerkiksi märkätilojen kynnysratkaisut, kaivoliitokset sekä läpiviennit.

Lattiapinnoitteen vaihto esimerkiksi muovimatosta parkettiin saattaa vaikuttaa heikentävästi askeläänieristykseen ja siten haittaa muille osakkaille.

Sopimus kirjallisesti

Ennen työn aloitusta on kirjallisesti sovittava työn ja valvonnan kustannusten jakautumisesta. Pääsääntönä on, että osakas vastaa kaikista remonttinsa aiheuttamista kustannuksista, joita yhtiölle syntyy kun se tarkastaa osakkaan muutostyöilmoitukseen sisältyvät suunnitelmat ja järjestää remontin valvonnan riittävällä tavalla.

Suunnitelma ja sen toteutuksen valvonta on dokumentaatio. Sillä voidaan jälkikäteen todeta mitä ja miten huoneistossa on tehty. Huolellinen valvonta turvaa eri osapuolten vastuut.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.23, päivitetty 14.1.2016 klo 15.47