1970- ja 80-luvun kasettirakenteen saneeraus

Kasettirakenne oli yleinen 1970- ja 1980-lukujen lähiörakentamisessa. Kylpyhuoneen pintarakenteena on siinä muovipinnoitettu pelti, tosin osa aikakauden kylpyhuoneista on myös laatoitettuja. Rakenne on osoittautunut teknisesti varsin toimivaksi, mutta estetiikka ajaa korjauksiin.

Kasettirakenteen heikko kohta on pienen rakennekorkeuden takia valittu seinäkaivo, joka sijaitsee seinän ja lattian rajakohdassa. Kaivon tiiveys on tyypillinen ongelma.

Seinäkaivosta lattiakaivoksi

Kaivo voidaan uusia lattiakaivoksi viemällä viemäröinti välipohjan läpi alemman kerroksen kattoon, jolloin alemman kerroksen pesuhuoneeseen on tehtävä huonekorkeutta pienentävä alakatto. Korjauksen tuloksena ääneneristys saattaa heikentyä, joten tekninen ratkaisu on valurautaviemäri ja betonimanttelointi.

Toinen ratkaisu on roiloaminen ja liittyminen hormissa, jolloin seinäkaivo ja viemäriliitos pystyviemäriin poistetaan. Ne korvataan uudella vesilukollisella lattiakaivolla ja kuivakaivolla sekä uudella viemäriputkella. Suihkun kohdalle piikataan paikka kuivakaivolle ja viemäriputkelle tehdään roilo lattiakaivojen väliin.

Pesualtaan poistoputki liitetään hormitilassa lattiakaivon viemäriputkeen kulmayhteellä. Vesilukollisia lattiakaivoja ei tarvitse vaihtaa.

Peltiseinien levytys

Peltiseinät voidaan levyttää märkätilaan soveltuvalla esimerkiksi sementti- tai kalsiumsilikaattilevyllä. Seiniin tehdään irrotus- eli tuuletuskaistat. Levyyn asennetaan vedeneriste, joka tarkistetaan ennen laatoituksen alkua. Tarkistuksen jälkeen pinta voidaan laatoittaa.

Jos halutaan laatoittaa suoraan peltipintaan, on käytettävä kaksikomponenttiliimaa. Kalusteiden kiinnityskohdissa voi märkätilalevyn takana olla irrotuskaistamateriaalia, jotta levyn taakse ei jää tyhjää tilaa.

Muutoksia vesijohtoihin

Vesijohtoihin saatetaan joutua tekemään esimerkiksi seuraavia muutoksia:

  • Pesukoneen poistoputki liitetään viemäriin pesualtaan vesilukon yläpuolelle asennettavaan välikappaleeseen.
  • Pesualtaan poistoputki uusitaan vesilukolliseksi poistoputkeksi.
  • Mikäli kylpyhuoneen vesipisteistä puuttuvat vesipistekohtaiset sulut, on sellaiset asennettava.

Lattian kaadon tulee olla vähintään 1:100. Märkätila suositellaan varustettavaksi lämmitysjärjestelmään liitettävällä ja erikseen käytettävissä olevalla lattialämmityksellä.

Suihkutiloissa suositellaan käytettäväksi suihkukaappia tai -seinämää, jotka rajoittavat veden roiskumista seinään ja lattialle. Vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vesi vuodon sattuessa ohjataan vuotokupin avulla sopivaan kohtaan vuodon havaitsemiseksi. Putkien tulee olla helposti tarkistettavissa ja korjattavissa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.23, päivitetty 15.1.2016 klo 10.21