Salaojien ja sokkelien korjaukset estävät kosteusvaurioita

Salaojan tehtävänä on rajoittaa pohjaveden nousua ja ehkäistä pohjaveden aiheuttamia rakenteiden kosteusongelmia. Salaojaputken ja -kaivon lisäksi rakenteeseen kuuluvat suodatinkangas ja hyvin läpäisevä salaojasoratäyttö sekä putken ympärillä että perusmuurin tai sokkelin vieressä.

Sokkeli
© Pentti Hokkanen

Kun katto- ja pintavedet johdetaan hallitusti pois rakennuksen vierustalta, vähenee rakennuksen kosteusrasitus. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan sadevesiverkostoon, avo-ohjaan tai maastoon vähintään kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta.

Korjaustarve selvitettävä

Salaojakorjauksen tarpeen määrittää alan asiantuntija. Jos salaojakaivoon ei tule vettä, ei se vielä kerro korjaustarpeesta riittävästi. Johtopäätöksiä voidaan tehdä, kun tilannetta on seurattu pitkään. Jos siis veden tulo kaivoon äkillisesti tai vähitellen lakkaa, voidaan epäillä salaojaputken olevan tukkeutunut. Jos lisäksi alapohjan rakenteissa havaitaan kosteusvaurioita, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Asiantuntija arvioi, aiheutuuko mitattu korkea kosteuspitoisuus salaojan toiminnan puutteesta, kapillaarisesta kosteudennoususta vai kenties kosteuden siirtymisestä höyrynä eli diffuusiosta. Suunnittelija määrittää kohteeseen soveltuvat korjaustoimet.

Salaojakorjausten yleisiä toimenpiteitä

Salaojan korjaus alkaa kaivamalla oikeaan syvyyteen. Salaojan tulee sijaita vähintään 400 mm lattialaatan alapinnan alapuolella, mutta yleensä se asennetaan sokkelipalkin tai anturan alapuolelle. Salaojaputken alle asennetaan suodatinkangas sekä vähintään 100 mm salaojasoraa tai sepeliä.

Varsinkin kellariratkaisuissa on harkittava perusmuurin vesieristämistä ulkopuolelta. Tilanteesta riippuen valitaan esimerkiksi perusmuurilevy, bitumisively tai bitumikermi. Perusmuurin viereen rakennetaan pystysalaoja täyttämällä se vähintään 200 mm leveydeltä salaojasoralla tai -sepelillä.

Huomio vedeneristeeseen

Jos ulkopinta on käsitelty vedenpitäväksi ja sisällä on esimerkiksi pesuhuone, on sen vedeneristeen valintaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Ulkopuolinen lämmöneriste nostaa rakenteen lämpötilaa ja siten kuivattaa sitä.

Sokkeli puhdistetaan irtoilevasta maalista betonipinnalle ja mahdolliset betonilohkeamat käsitellään laastipaikkausmenetelmin. Betoniterästen huolellinen ruosteenestokäsittely on tärkeää korjauksen kestävyyden varmistamiseksi. Sokkeli pinnoitetaan kosteutta hyvin läpäisevällä pinnoitteella, esimerkiksi rouherappauksella.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.17, päivitetty 21.11.2016 klo 11.03