Parvekkeelle korjaamalla lisää käyttöikää

Parvekerakenteet ovat suomalaisissa kerrostaloissa yleensä betonia. Myös puu- ja metallirakenteisia parvekkeita esiintyy, mutta niiden osuus vanhassa rakennuskannassa on pieni. Metallirakenteisia parvekkeita tehdään uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Betoniparvekkeissa korjaustarpeen määrittää betonin kunto. Betonia vaurioittavat pääasiassa pakkanen ja teräskorroosio. Vauriot etenevät alkuvaiheessa rakenteen sisällä siten, että betonin kuntoa ei usein voida paljain silmin havaita.

Hiekkapuhallus ja maalaus säilyttävänä korjauksena

RakennustelineetKun vauriot tulevat näkyviin, on korjaustarve jo yleensä kohtalaisen laaja. Ensimmäisiä näkyviä vaurioita ovat esimerkiksi raudoitteiden ruostuminen, pakkasrapautumisesta syntyneet lohkeamat ja maalipinnan hilseily.

Parvekerakenteille tehdään harvoin huoltokorjauksia, joissa pinnat pestään ja maalataan vanhojen pinnoitteiden päälle. Parvekkeisiin kohdistuva ympäristörasitus on suuri, joten perusteellinen pintojen puhdistus esimerkiksi hiekkapuhaltamalla ja uudelleen maalaus ovat lähes ainoita riittäviä menetelmiä parvekerakenteiden säilyttävään korjaukseen.

Vaihtoehtona parvekkeiden uusiminen

Parvekeremontin viimeistelyä
© Niina Silvasti

Kun vauriot parvekkeissa ovat edenneet pitkälle, ei säilyttävän korjauksen tekeminen ole taloudellisesti tai teknisesti mielekästä. Vaurioiden määrä on suuri ja korjauskustannukset huomattavia. Usein myös korjausten tekninen käyttöikä jää pitkälle vaurioituneessa rakenteessa lyhyeksi. Korjauksia joudutaan siis tekemään liian usein. Säilyttävien korjaustoimenpiteiden käyttöiän tulisi olla vähintään 10 vuotta.

Parvekkeiden uusiminen tarkoittaa vanhojen rakenteiden purkamista ja uusien rakentamista joko vanhojen kaltaisina tai muutetuilla teknisillä ratkaisuilla. Uudet parvekkeet voidaan usein tehdä alkuperäisiä suurempina, ja uusilla parvekkeilla voidaan haluttaessa vaikuttaa myös rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävissä kohteissa parvekkeiden muodon muuttaminen ei aina ole mahdollista.

Osa korjataan, osa uusitaan

Parvekkeita voidaan säilyttävän korjauksen yhteydessä myös varustella uudelleen. Jos esimerkiksi kaiteiden vauriot ovat pitkälle edenneitä, mutta muut parvekerakenteet edelleen korjauskelpoisia, voidaan uusia vain kaiteet. Samalla voidaan tarvittaessa parantaa parvekkeen käyttöturvallisuutta esimerkiksi kaidekorkeutta korottamalla.

Kaiteiden uusimisessa käytetään usein kevyt- tai alumiinirakenteisia kaiteita, jotka voidaan verhoilla lasilla tai levyrakenteilla. Uusittaessa kuitenkin rakennuksen arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset arvot tulisi huomioida.

Lasitus lisää parvekkeen ikää

Jos parvekkeen vedenpoisto on riittämätön tai huonosti toimiva, on veden poistojärjestelmän uusiminen perusteellisen korjauksen yhteydessä järkevää. Tavanomaisin ratkaisu on parvekkeiden sisäpuolinen vedenpoistoputkisto. Se pienentää kaikkien parvekkeiden kosteusrasitusta.

Parvekkeiden lasittamisella on suuri merkitys parvekerakenteiden säilyvyyteen ja käytettävyyteen. Lasitukset pienentävät tutkimusten mukaan parvekerakenteen kosteusrasitusta. Lasituksen seurauksena parvekekorjausten käyttöikä sekä parvekkeiden kokonaiskäyttöikä pitenevät.

Aina ei – esimerkiksi kaupunkikuvallisista syistä – parvekelasituksia voida tehdä. Lasitusten tekemisestä tulee neuvotella hyvissä ajoin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Kaikissa parvekekorjausten eri vaiheissa on suositeltavaa käyttää apuna asiantuntijoita.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.16, päivitetty 21.11.2016 klo 9.43