Julkisivukorjaus vaatii taitoa ja harkintaa

Pakkasen ja raudoitteiden aiheuttamat vauriot ovat usein epäesteettisiä ja voivat aiheuttaa betonijulkisivujen korjaustarpeita. Mikäli vaurioita ei korjata, ne voivat ajan myötä aiheuttaa myös rakenteellisia riskejä.

Rapatuilla julkisivupinnoilla vauriot näkyvät rapautumisena tai kulumisena. Rappauskerrokset saattavat rapautumisen tai lämpöliikkeen seurauksena irrota ehjinä laattoina, jolloin kerrokset ovat irti alustastaan, mutta ulkopinnastaan ehjiä. Vähäinenkin halkeilu päästää kosteuden nopeasti syvemmälle rakenteeseen ja vaurioittaa pintoja.

Julkisivukorjaus

Tunnista piilevät riskit

 

Kaikissa julkisivupinnoissa vaurioituminen saattaa edetä piilevänä, on pintamateriaali sitten betonia, rappausta, tiiltä, puuta tai metallia. Betonisissa ja rapatuissa julkisivuissa vauriot saattavat kuitenkin edetä pitkälle, ennen kuin niistä on havaittavissa ulkoisia merkkejä. Jos vaurioita epäillään, voi asiantuntija todeta vaurion tekemällä kuntotutkimuksen. Silloin rakenteista otetaan näytekappaleita ja vaurioitumisen aste arvioidaan muun muassa laboratoriotutkimuksilla.

Korjaus palauttaa käyttökunnon

Jos julkisivupinnoissa esiintyy vain tavanomaista ikääntymistä eivätkä vauriot ole edenneet pitkälle, ne voidaan korjata ns. säilyttävällä korjauksella. Tällöin olemassa olevat pinnat pyritään palauttamaan alkuperäiseen kuntoonsa. Betonipinnat puhdistetaan, paikataan ja huoltomaalataan. Elementtisaumausten tarkastus ja tarvittaessa uusiminen ovat olennaisia toimenpiteitä betonielementtijulkisivujen säilyttävässä korjauksessa, sillä tämän tyyppisten julkisivurakenteiden vesitiiviys on pääosin elastisten elementtisaumausten varassa.

Jonkin verran vaurioituneet julkisivupinnat voidaan saattaa käyttökelpoiseen kuntoon peittävällä korjauksella. Siinä vanhan julkisivurakenteen päälle asennetaan uusi suojaava julkisivukerros, esimerkiksi levytys tai rappaus. Peittävään korjaukseen on usein tarkoituksenmukaista liittää lisälämmöneristyskerros, jolla parannetaan ulkoseinärakenteen eristävyyttä.

Uusi pinta vanhan tilalle

Pitkälle vaurioituneet julkisivupinnat joudutaan yleensä uusimaan. Julkisivupintaa uusittaessa on syytä harkita myös rakenteen alla olevien kerrosten, kuten lämmöneriste- ja tuulensuojakerrosten uusimista ja samalla energiatehokkuuden parantamista lämmöneristystä lisäämällä. Voidaan olettaa, että julkisivupinnan vaurioitumiseen johtaneet syyt ovat vaikuttaneet haitallisesti myös alempiin kerroksiin. Uutena julkisivupintana voidaan haluttaessa käyttää myös alkuperäisestä poikkeavia teknisiä ratkaisuja ja materiaaleja.

Julkisivukorjausten esiselvityksissä ja hankkeen valmisteluissa on aina syytä käyttää ammattitaitoisia ja luotettavia asiantuntijoita. Asia korostuu, kun kyseessä on poikkeava rakenne tai rakennushistoriallisesti tai arkkitehtonisesti merkittävä kohde.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.16, päivitetty 13.1.2016 klo 13.04