Ikkunan kunnon tarkastaminen

Ennen tiivistämistä ikkunoiden ja ovien kunto on tarkastettava. Isoissa kohteissa ikkunoiden ja ovien kuntokartoitus sekä työselitys kannattaa teettää ikkunan korjaukseen ja tiivistykseen erikoistuneella asiantuntijalla. Tutkimus voidaan suorittaa myös yhdessä kirvesmiehen, maalarin, tiivistäjän ja ilmanvaihdon asiantuntijoiden kanssa.

Varsinkin isoja ikkunoita tarkastettaessa tai myöhemmin tiivistettäessä on tärkeää huolehtia, että ikkuna on tuettu hyvin.

   Tiiveyden tarkastaminen

   Ensimmäisenä on syytä selvittää, onko ikkuna tai ovi nykyisellään ilma- ja vesitiivis sekä tarkistaa nykyisen tiivisteen kunto. Näin saat selville, pitääkö nykyiset tiivisteet vaihtaa.

   Ikkunan tiivisteen kunnon tarkastaminen Ikkunan sisäpuite tai ovi:

   1. Tarkista, onko tiiviste riittävän paksu väljyysvaraan (rako) nähden. Liian ohut tiiviste aiheuttaa ilmanvuotokohdan. Vuotokohdat voi paikantaa esimerkiksi seuraavin keinoin:                

    

    
    
    
    
   • Tarkista, onko karmissa tai ikkunapenkissä vuotokohtien kautta kulkeutuneen ilmavirran aiheuttamia pölyjuovia.
   • Liikuta kämmenselkää pitkin tiivistysreunaa ja liitosrakenteita. Tiivisteen kunnon tarkistaminenJos tunnet kylmän ilmavirran kämmenselässä, kohdassa lämpövuoto.
   • Kuljeta palavaa kynttilää pitkin tiivistyskohtaa, huomaat liekin muuttumisesta ilmavirran – varo kuitenkin verhoja!
    käytä savutikkua tai -kynää tiivisteiden/liitoskohdan läheisyydessä
   • Ilmavuotokohdat voi paikantaa myös lämpö- ja ilmavuotomittareilla, kuten laserlämpöilmaisimella, vetomittarilla tai lämpökameralla

   Tiivisteen kunnon tarkistaminen

       

    

   2. Kokeile sormella painamalla, onko tiivisteedelleen elastinen ja joustava vai onko tiiviste litistynyt kasaan.
   3. Tarkista, onko tiiviste kaikilta osin kiinni alustassaan sekä tiivis jatko- ja liitoskohdissa.
   4. Tarkista, onko lasin ja puitteen liitoskohdan vesi- ja ilmatiivis ja että lasituskitti on kunnossa.
   5. Tarkista, onko karmin liittyminen ympäröiviin rakenteisiin ilmatiivis ja asianmukaisesti eristetty. Vuotokohtia voi hakea mm. edellä kuvatuilla tavoilla. Tarvittaessa karmin ja ympäröivän rakenteen sauma tulee tiivistää ja lämpöeristää.


   Puitteiden väli ja ulkopuite:

   6. Tarkista, ovatko karmin pysty- ja vaakakappaleen liitokset tiiviitä.
   7. Tarkista mahdollisen kolmannen puitteen tiivisteet ja liitosrakenteet.
   8. Tarkista, onko ulkopuitteessa tiiviste ja että se on elastinen ja joustava.
   9. Tarkista, onko tiiviste riittävän paksu välysvaraan (rako) nähden.
   10. Tarkista, onko ylä- ja alavaakatiivisteissä tuuletusraot, n. 20 - 30 mm kummassakin
   11. Tarkista ulkopuolen kittausmassojen tartunta alustaansa sekä vesitiiviys.
   12. Tarkista lasituskitin tartunta lasiin ja puitteeseen, halkeamat, kittausten vedentiiviys tai/ja mahdollisen lasituslistan kittaus, kiinnitys puitteeseen sekä vesitiiviys.
   13. Vesipellin sekä karmin liitoskohdan vesitiiviys.
   14. Seinän sekä karmin lämpöeristysvälin vesitiiviys ja rakennekosteuden tuulettuminen.


     Mahdolliset puutteet ja viat kannattaa korjata ennen tiivistystyöhön ryhtymistä. Suuri osa puutteista on hoidettavissa omatoimisesti sovituskorjauksin (katso erillinen artikkeli). Osa töistä saattaa edellyttää ulkopuolisen ammattilaisen käyttöä.

      

     Julkaistu 30.6.2016 klo 10.18, päivitetty 24.11.2016 klo 16.58