Keittiöremontistakin on ilmoitettava

Keittiöremontit voivat vaihdella laajuudeltaan pelkästä maalausremontista kalusteiden, laitteiden ja pintojen täydelliseen uusimiseen. Keittiöremontti ei normaalisti vaadi rakennus- tai toimenpidelupaa, mutta kesällä 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistossa suoritettavista kunnossapito- ja muutostöistä kirjallisesti ennakkoon. Ilman kirjallista ilmoitusta saa tehdä lähinnä vain maalaus- ja tapetointitöitä.

Keittiön ergonomisuus keskeistä

Keittiöremontti


Keittiössä oleellista on ergonomia (toimintojen sijoitus sekä kalusteiden ja laitteiden korkeusasemat). Keskeisen työpöydän tulisi sijaita vesi- ja keittopisteen välissä.

Eniten käytettyjen laitteiden, kuten astianpesukoneen, jääkaapin, mikroaaltouunin sekä uunin tulisi olla ergonomisella käyttökorkeudella. Liikuntaesteisyyden perusvaatimukset on hyvä ottaa huomioon jättämällä keittiökalusteiden väliin vähintään 1300 mm sekä osoittamalla tila myös istuen työskentelemiselle.

Turvallisuutta voidaan lisätä lieden kaatumisesteellä sekä valitsemalla ns. turvaliesi, josta virta voidaan kokonaan kytkeä pois tai mahdollista säätää aikakatkaisu. Astianpesukoneen alle on syytä asentaa kaukalo, jonka reuna on takaa ja sivuilta nostettu ylös 100 mm. Näin vesivahinko voidaan huomata nopeasti veden valuessa etureunan kautta lattialle.


Muuta huomioon otettavaa

Keittiötä uudistettaessa keskeistä on keittiön toimivuus. Suunnittelun alussa on hyvä miettiä, mitä kaikkea keittiössä on tarkoitus tehdä; millaiset ovat ruuanlaittotottumukset ja onko keittiöön mahduttava ruokailutilaa. Myös nykyiset ilmanvaihtohormien, pattereiden ja vesipisteiden paikat, ovat suunnitteluun vaikuttavia tärkeitä lähtökohtia.

Valitse energiatehokkaita kodinkoneita

Kodinkoneita uusittaessa on oleellisinta valita energiatehokkaat ja käyttötarpeeseen nähden sopivan kokoiset laiteet. Energiamerkinnöissä A-merkintä tarkoittaa vähiten energiaa kuluttavaa laitetta, G-merkintä taas energiasyöppöä.

Kotitaloussähkön kokonaiskulutuksesta jääkaappien, pakastimien ym. kylmäkalusteiden osuus on n. 20-30 %, joten erityisesti niiden energialuokka on tärkeä. Pienet jää- ja pakastekaapit kuluttavat sähköä suhteessa enemmän kuin suuret. Kalusteisiin sijoitettu kylmälaite taas kuluttaa enemmän sähköä kuin vapaasti sijoitettu.

Astianpesukoneen valinnassa tulee kiinnittää huomio koneen vedenkulutukseen sekä pesu- ja huuhteluveden lämpötilaan. Astiastoa kohti laskettuna suuret koneet kuluttavat vähemmän sähkö ja vettä kuin pienet koneet.

Kiertoilmauuni on taloudellisempi kuin ylä-alalämpöuuni, koska sitä ei tarvitse esilämmit-tää. Lisäksi siinä valitaan 20 astetta alhaisempi lämpötila kuin ylä-alalämpöuunissa ja siinä voi paistaa 2 - 3 pellillistä kerralla. Sähköliesissä taas sen käyttötapa on suurin energiankulutukseen vaikuttava tekijä; ei niinkään lieden ominaisuudet.

Huomiota kodinkoneiden sijoitukseen

Työtehoseuran tutkimusten mukaan kylmäsäilytyslaitteiden ilmankierrolla on huomattava merkitys niiden suorituskykyyn ja energiankulutukseen. Kylmälaite tulisi sijoittaa niin, ettei sen vieressä ole lämpöpatteria, liettä, uunia, astianpesukonetta tai muuta lämpöä tuotta­vaa laitetta eikä se joudu alttiiksi auringonpaisteelle. Käyttöohjeen mukainen ilmankiertotila täytyy jättää laitteen ympärille. Jos ilmankiertoritilät peitetään, kylmälaitteen sähkönkulutus kasvaa oleellisesti. Lisäksi liian korkea kompressorin ympäristölämpötila heikentää komp­ressorin toimintaa ja lyhentää sen käyttöikää.

Noin neljännes kotitalouksissa käytetystä vedestä kulutetaan keittiössä. Veden kulutusta voidaan vähentää paitsi kulutustottumuksin, myös vesikalusteiden valinnalla. Hanan ekonappitoiminto vähentää virtaamaan normien rajoissa eikä käyttömukavuudesta tarvitse tinkiä. Tavallisia hanoja kalliimmilla kosketusvapailla hanoilla voidaan eliminoida turha vedenkulutus; vettä virtaa vain sen ajan mitä pesutapahtuma vaatii. Hana ei myöskään unohdu auki, eikä aikaa ja vettä kulu oikean lämpötilan etsimiseen.

Muita energiansäästökeinoja

Joihinkin asuntoihin voi olla mahdollista sijoittaa perinteinen kylmäkomero. Se tulee asunnossa sijoittaa keittiön välittömään läheisyyteen, mieluiten pohjoisseinustalle. Kaapin olisi hyvä olla lämpöeristetty, hyllyjen ritilähyllyjä ja käyttää seinässä termostaattiohjattua venttiiliä.

Rivitaloyhtiöön voi olla mahdollista rakentaa maakellari. Se on erityisen tarpeellinen omatoimiviljelyyn liittyvänä tai kun ostetaan suoraan viljelijältä isoja määriä elintarvikkeita. Kellari voidaan tehdä myös usean perheen yhteisenä (kellarin sisällä omat osastot kullekin), jolloin se tulee edullisemmaksi.

Energiankulutukseen voidaan vaikuttaa myös oikeanlaisella valaistuksella ja käytettävien lampputyyppien valinnalla.

Kaikkea ei kannata uusia

Aina ei perusteellisessakaan remontissa kannata laittaa kaikkea uusiksi. Esimerkiksi ennen 1940-lukua tehdyt keittiökaapit ovat yleensä umpipuuta, joten ne ovat nykyisiä kennorakenteisia kaappeja paljon kestävämpiä. Ne kannattaakin mahdollisuuksien mukaan kunnostaa. Uusiakin kalusteita hankittaessa kannattaa kiinnittää huomion niiden materiaalien kestävyyteen ja korjattavuuteen.

Jätteen lajittelua varten kunnon tilat

Jäteastioiden määrään ja tarpeeseen vaikuttaa se, miten kiinteistön jätehuolto on järjestetty. Yleensä lajittelua varten tulisi keittiössä olla erilliset astiat sekajätteelle, biojätteelle, keräyskartongille, keräyspaperille ja energiajätteelle. Lasin ja metallin sekä ongelmajätteen keräystilat voidaan sijoittaa myös muualle kuin keittiöön.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.22, päivitetty 14.1.2016 klo 14.58