Kun hissi tulee taloon

Hissi lisää asumismukavuutta ja nostaa huoneistojen arvoa. Hissin avulla asuminen omassa asunnossa on mahdollista monille vanhuksille ja liikuntaesteisille.

Aloitteen hissihankkeen käynnistämiseksi voi asunto-osakeyhtiössä tehdä osakas. Hanke voidaan toteuttaa varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä hallituksen teettämien suunnitelmien ja kustannuslaskelmien pohjalta. Ensin on hyvä selvittää asukkaiden mielipiteitä.

Hissihankkeen valmistelu kannattaa käynnistää perustamalla taloyhtiöön hissitoimikunta. Siihen kuuluvat tyypillisesti hallituksen ja isännöitsijän lisäksi edustaja kustakin rapusta.

Luvat kuntoon

Hankkeen teettäminen on hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Taloyhtiön on myös hyvä palkata hissiasiantuntija, joka on mukana hankkeessa sen valmisteluista lähtien.

Hissihanke vaatii aina rakennusluvan, ja jo ennen luvan hakemista kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontavirastoon. Hallitus teettää arkkitehti-, rakenne- ja lvis -suunnitelmat hissirakentamiseen perehtyneillä pätevillä suunnittelijoilla.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen hallitus hankkii lopullisen rakennusluvan ja avustukset sekä järjestää muun rahoituksen ja tarvittavat vakuutukset. Se valitsee hankkeelle valvojan ja pyytää lopulliset tarjoukset hissihankkeen toteuttajilta.

Uusi hissi on moderni ja hiljainen

Porrashuoneen sijainti ja muoto vaikuttavat hissityypin valintaan. Hissi voidaan sijoittaa olemassa olevaan porraskäytävään tai rakennuksen ulkopuolelle useilla tavoilla.

Vanhaan asuinkiinteistöön rakennettavat hissit ovat useimmiten hydraulisia hissejä. Niissä konehuone voidaan sijoittaa esimerkiksi kellaritiloihin, jolloin hissin äänet eivät kuulu asuntoihin. Markkinoille on tullut myös hiljainen, konehuoneeton nauhahissimalli perinteisen konehuoneettoman köysihissin rinnalle. Tämä hissityyppi soveltuu varsinkin vanhoihin taloihin, ja se voidaan asentaa erittäin kapeisiin porrashuoneisiin. Kun malli on varustettu läpikuljettavalla korilla, poistuu myös puolen kerroksen sisääntulon ongelma.

Takuuehdoista sovittava

Hissi voidaan ottaa käyttöön, kun tarkastuslaitos on todennut sen vaatimusten mukaiseksi, ja taloyhtiö on vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt hissitoimittajan työn. Samalla täsmennetään takuuehdot ja sovitaan määräaikaishuollosta. Asukkailta on hyödyllistä kerätä palautetta hissihankkeesta myös hissin valmistumisen jälkeen.

Avustuksia hissihankkeeseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää hyväksymistään hissin rakentamisen kokonaiskustannuksista 45 prosenttia avustusta. Lisäksi esimerkiksi Helsingissä kaupunki myöntää lisäksi kymmenen prosentin hissiavustuksen. ARAn hyväksymät kokonaiskustannukset hissin rakentamiseksi hissittömään taloon ovat olleet keskimäärin noin 170 000 euroa. Summasta itse hissin osuus on vajaa puolet.

Hissin jälkiasennusta koskevaa päätöksentekoa selvennetään

Heinäkuussa 2010 voimaan tullutta asunto-osakeyhtiölakia esitetään täsmennettäväksi siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voitaisiin kokonaan vapauttaa muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitetut osakehuoneistot, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Tällainen huoneisto voi olla esimerkiksi katutasossa oleva liikehuoneisto tai autotalli. Esityksen tarkoituksena on selventää päätöksentekoa hissin jälkiasennuksesta taloyhtiöissä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.35, päivitetty 27.5.2021 klo 16.03