Hissin peruskorjaus

Suurin osa 1960-70 -luvuilla ja sitä ennen rakennetuista hisseistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Suomen hissikannassa on meneillään peruskorjausvaihe, joka kestää seuraavat 10-20 vuotta.

Kun hissi modernisoidaan, se peruskorjataan tai uusitaan osittain. Modernisoinnin avulla voidaan parantaa hissin luotettavuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Samalla pienenevät huollon ja kunnossapidon kustannukset. Modernisoinnissa voidaan säilyttää vanhan hissin perustyyli tai hankkia uusi hissi vanhaan kuiluun.

Taloyhtiön päätös

Hissin peruskorjauksen teettäminen, kuten hissin huolto tai uuden hissin hankinta hissittömään taloon, on asuintalossa hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Asukkaille on tärkeää jakaa tietoa korjausvaihtoehdoista, kustannuksista ja rahoitusvaihtoehdoista.

On tavallista, että hissiin tulee korjausta vaativa vika kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Jos vikatiheys kasvaa, on ensin selvitettävä syyt. Tämän voivat tehdä huoltoyhtiö tai taloyhtiön palkkaama ulkopuolinen hissiasiantuntija. Lisääntynyt korjaustarve saattaa olla merkki laajemman modernisoinnin tarpeesta.

Kuntoarvio avuksi

Joskus hissin eri osien ja järjestelmien kunnon selvittämiseksi on syytä tehdä perusteellinen kuntoarvio. Tämä on ajankohtaista silloin, kun hissiä ei tavanomaisin korjaustoimenpitein saada toimimaan luotettavasti tai vanhan hissin käyttömukavuutta ja turvallisuutta halutaan parantaa uuden tekniikan avulla. Kuntoarvion perusteella on helpompi arvioida, mitkä osat on syytä uusia, ja mitkä voidaan säilyttää ja kunnostaa.

Kuntoarvio on suositeltavaa teettää hissiasiantuntijalla viimeistään 10-15 vuoden kuluttua hissin käyttöönotosta ja sen jälkeen 3-5 vuoden välein.

Vanhasta hissistä nykyaikainen

Kun hissin peruskorjauksen yhteydessä tehdään muutoksia, ovat ne nykyvaatimusten mukaisia. Reletekniikkaan perustuvien varaosien loppuminen ja vanhojen mekaanisten komponenttien kuluneisuus voivat edellyttää hissikorin ja hissin ohjausjärjestelmän uusimista. Tällöin myös hissin pysähtymistarkkuus, käytettävyys ja turvallisuus paranevat.

Hissitoimittajilta kannattaa pyytää alustavia tarjouksia erilaisista peruskorjausvaihtoehdoista. Hissin modernisointi edellyttää yleensä varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä. Asukkaille pitää myös kertoa, että jossain vaiheessa modernisointi on välttämätöntä eikä sitä kannata enää siirtää. Kun modernisoinnin laajuudesta on päätetty, voidaan tilata yksityiskohtainen suunnittelu ja pyytää lopulliset tarjoukset.

Hissi voidaan ottaa käyttöön peruskorjauksen jälkeen, kun tarkastuslaitos on tarkastanut muutostyön ja taloyhtiö on hyväksynyt työn vastaanottotarkastuksessa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.35, päivitetty 27.5.2021 klo 16.02