Hissin voi asentaa vanhaankin taloon

Asuintaloissa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa hissin haltija eli asunto-osakeyhtiö. Yhtiön edustajina hissiasioissa ovat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Kaikki tekniset laitteet kuluvat, ja niitä pitää huoltaa ja tarvittaessa uudistaa. Hissien kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Niillä matkustettaessa kertyy vuosittain yhtä paljon henkilökilometrejä kuin kotimaan lentoliikenteessä.

Kuka asentaa ja huoltaa?

Vain pätevä hissiurakoitsija voi asentaa hissin. Hissi voidaan ottaa käyttöön ja luovuttaa tilaajalle, kun tarkastuslaitos on todennut sen vaatimusten mukaiseksi.

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että

  • Hissille laaditaan kunnossapito-ohjelma
  • Hissiä huolletaan ohjelman mukaan
  • Viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti
  • Hissille tehdään asianmukaiset tarkastukset
  • Hissin keskeiset asiakirjat ovat huoltajan ja tarkastajan käytettävissä
  • Hissistä pelastaminen tapahtuu turvallisesti

Haltijan on käytettävä hissin kunnossapidossa pätevää huoltoliikettä, joka on tehnyt Turvatekniikan keskus Tukesille sähköturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen. Kunnossapito edellyttää tyypillisesti kuudesta kahdeksaan suunniteltua huoltokäyntiä vuodessa. Tämän lisäksi voi tulla suunnittelemattomia vika- ja päivystyskäyntejä.

Määräaikaistarkastukset tukena

Hissien määräaikaistarkastuksia suorittavat sähköturvallisuuslain tarkoittamat Tukesin nimeämät valtuutetut tarkastuslaitokset. Ensimmäinen tarkastus tehdään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitettu hissi on tarkastettava joka toinen vuosi, muut hissit joka kolmas vuosi.

Tukes toimii muun muassa hissiturvallisuuden valvojana ja kehittäjänä Suomessa. Tukesin Internet-sivuilla on hyödyllistä tietoa hissien turvallisuudesta, huollosta, rakentamisesta, tarkistuksista ja niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista. Sivuilta löytyvät myös rekisterit valtuutetuista urakoitsijoista, huoltoliikkeistä ja tarkastuslaitoksista.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.35, päivitetty 27.5.2021 klo 16.01