Hissin rakentaminen ja korjaus

Kaikki tekniset laitteet kuluvat ja huollon lisäksi niitä on tarvittaessa uudistettava. Asuintaloissa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaa hissin haltija eli asunto-osakeyhtiö. Yhtiön edustajina hissiasioissa ovat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Uusi hissi
© Pentti Hokkanen

Hissien kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Vain pätevä hissiurakoitsija voi asentaa hissin. Haltijan on käytettävä hissin kunnossapidossa pätevää huoltoliikettä, joka on tehnyt Tukesille (Turvatekniikan keskus) sähköturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen. Kunnossapito edellyttää tyypillisesti kuudesta kahdeksaan suunniteltua huoltokäyntiä vuodessa. Tämän lisäksi voi eteen tulla suunnittelemattomia vika- ja päivystyskäyntejä.

Säännölliset tarkastukset

Hissien määräaikaistarkastuksia suorittavat sähköturvallisuuslain tarkoittamat Tukesin nimeämät valtuutetut tarkastuslaitokset. Ensimmäinen tarkastus tehdään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitettu hissi on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi.

Tukes toimii muun muassa hissiturvallisuuden valvojana ja kehittäjänä Suomessa. Tukesin Internet-sivuilla on hyödyllistä tietoa hissien turvallisuudesta, huollosta, rakentamisesta, tarkistuksista ja niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista. Sivuilta löytyvät myös rekisterit valtuutetuista urakoitsijoista, huoltoliikkeistä ja tarkastuslaitoksista.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.35, päivitetty 27.5.2021 klo 15.11