Esteettömyyskartoituksella mitattua tietoa

Ihmisillä on erilaisia tarpeita toimiessaan rakennetussa ympäristössä. Jos ympäristö ei vastaa näihin tarpeisiin, syntyy liikkumiselle tai toiminnalle esteitä.

Esteettömyyttä voidaan tarkastella eri tavoin. Menetelmä riippuu tiedon tarpeesta ja käyttötarkoituksesta. Halutaanko kerätä tietoa esteiden poistamiseksi, ollaanko suunnittelemassa laajempaa muutosta tai peruskorjausta, halutaanko tiedottaa saavutettavuudesta asiakkaille tai kenties vaikuttaa päättäjiin?

Pienillä parannuksilla iso muutos

Esteettömyyskartoituksella tuotetaan kohteesta tarkkaa mittatietoa. Vertaamalla kerättyä tietoa voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja ohjeisiin saadaan selville ongelmakohdat.

Esteettömyys kartoitetaan mittaamalla, havainnoimalla ja arvioimalla ympäristön esteettömyyden nykytilanne. Erityisesti aistiympäristön kartoittaminen edellyttää joiltakin osin arviointia. Tarkemmat mittaukset, kuten esimerkiksi valaistus- tai äänitason mittaukset, eivät sisälly esteettömyyskartoitukseen.

Esteettömyyskartoitukseen kannattaa panostaa, jotta korjaukset osataan tehdä kerralla oikein. Monet parannukset ovat tehtävissä pienin korjauksin ja kustannuksin.

Koulutettu henkilö tarkastajaksi

Rakennuksen esteettömyyskartoitus on järkevää tehdä osana kuntoarviota tai kuntokartoitusta. Tällöin korjaussuunnittelun yhteydessä voidaan tehdä tietoisia valintoja, joiden avulla lopputulos on kaikkien kannalta parempi ja esteettömämpi.

Esteettömyyskartoitus voidaan suorittaa myös rajatulla alueella, kuten piha-alueella, sisäänkäynneissä, taloyhtiön yhteisissä tiloissa tai wc-pesutiloissa.

Kartoitukset on hyvä tilata esteettömyyskartoittajan koulutuksen saaneilta henkilöiltä. Tietoa koulutetuista henkilöistä saa Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksesta. Esteettömyyskartoittajien rekisteri (invalidiliitto.fi)

Raportti antaa toimenpide-ehdotuksia

Kartoituksen tilaaja toimittaa kartoittajan käyttöön tarvittavat asiakirjat ja pohjatiedot, nimeää yhteyshenkilön ja antaa heille toimivaltuudet. Tilaajan on myös varauduttava avustamaan esteettömyyskartoituksessa, jotta kartoittaja pääsee kaikkiin kartoitettaviin tiloihin.

Esteettömyyskartoittaja laatii kartoitusraportin, jossa kerättyä tietoa verrataan voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja ohjeisiin.

Asiantuntija arvioi ja ohjeistaa

Asiantuntija-arvioinnissa esteettömyysasioihin laajasti perehtynyt ammattilainen suorittaa. Asiantuntija voi arvioida sekä olemassa olevia rakennuksia että uudisrakennus- tai korjaussuunnitelmia ja antaa ohjeita esteettömyyden parantamiseksi.

Asukkaat ja taloyhtiö yhteistyössä

Esteettömyyskierros-menetelmällä voidaan selvittää rakennetussa ympäristössä havaittuja ongelmia. Kierroksella suunnittelijat ja eri tavoin liikkumis- tai toimimisesteiset henkilöt kulkevat yhdessä suunnitellun reitin ja keskustelevat havaituista ongelmista. Menetelmää voi hyödyntää taloyhtiössä esimerkiksi niin, että taloyhtiön edustajat ja talon asukkaat kiertävät rakennuksen eri tilat ja piha-alueen yhdessä.

Käyttäjäarvioinnissa liikkumis- tai toimimisesteiset henkilöt arvioivat rakennusta tai ympäristöä omista lähtökohdistaan. Käyttäjäarviointi tuottaa arvokasta tietoa esteettömyydestä, mutta saattaa olla subjektiivista ja painottua vain tiettyihin ongelmakohtiin.

ARAn esteettömyyden itsearviointipalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kerrostaloyhtiön esteettömyyden arviointiin Esteettömyyden itsearviointi (itsearviointi.fi)

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.34, päivitetty 17.9.2019 klo 14.12