Esteettömyys on laatutekijä

Esteettömyys on yksi rakentamisen laatutekijä. Asumisen perustoimintojen, kuten nukkumisen, ruokailun, hygieniasta huolehtimisen ja vieraiden kanssa seurustelun pitäisi olla mahdollisia riippumatta asukkaan tai vieraiden toimintakyvystä.

 

Asumisen periaatteisiin kuuluu myös mahdollisuus valita asunto mieltymysten ja taloudellisten resurssien mukaan pientalosta tai kerrostalosta, ylimmästä tai alimmasta kerroksesta. Jotta nämä mahdollisuudet toteutuisivat, edellyttää se asunnoilta esteettömyyttä.

Portaat
 

Kaikki hyötyvät esteettömyydestä

Esteettömyydestä ei ole haittaa, siitä hyötyvät kaikki. Jotkut hyötyvät enemmän ja joillekin se on välttämättömyys. Esteettömyyttä arvostaa silloin, kun liikkuu esimerkiksi muuttokuorman, painavan matkalaukun, lastenvaunujen tai liikkumisen apuvälineiden kanssa.

Suomen rakennuskanta on nuorta. Kun asuinkerrostaloja rakennettiin 1970-luvulla, ei vielä puhuttu esteettömästä asumisesta. Suuri osa tuon ajan kerrostaloista on hissittömiä kolmikerroksisia rakennuksia, jotka nyt ovat tulleet peruskorjausikään.

Taloyhtiön arvioitava vaihtoehtoja

Peruskorjaushankkeen yhteydessä taloyhtiön kannattaa parantaa myös rakennuksen esteettömyyttä. Usein sen voi toteuttaa osana muuta muutostyötä.

Esteettömyyttä tarkasteltaessa tulee pohtia seuraavia asioita:

  • Porrashuoneen maalaus. Ota huomioon tilan valoisuus ja kontrastit. Voisiko värin valinnalla parantaa tilannetta ja valaistustasoa? Ovatko käsijohteet sellaiset, että niistä saa pitävän otteen? Ulottuvatko ne portaiden koko matkalle?
  • Lukituksen uusiminen. Minimoidaan oven avaamiseen tarvittava voima lukkotyypin ja painikkeen valinnalla ja ovitiivisteiden uusimisella. Ulko-ovissa ovipumpun säädöillä voidaan helpottaa ovien ja lukkojen avaamista.
  • Ovien uusiminen. Ovatko kynnykset välttämättömiä? Parantaisiko ovien kätisyyden muutos käytettävyyttä ja turvallisuutta?
  • Ikkunoiden uusiminen. Mieti ikkunapainikkeiden asennuskorkeuksia, painikkeen ja lukon tyyppiä sekä ikkunan avattavuutta.
  • Taloyhtiön yhteiset tilat. Onko niihin pääsy sujuvaa talon kaikilla asukkailla? Jätekatosten, yhteisten säilytystilojen, pesutuvan, saunatilojen ja kerhohuoneiden esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota.
  • Piha-alueen valaistus. Pihalle ei saa muodosta valaistuksen katvealueita. Turvallinen valaistus on mahdollisimman tasainen, pimeä piha voi tuntua pelottavalta.
  • Piha-alueen pintamateriaalit. Pihan kulkuväylien tulisi olla kovapintaisia ja tasaisia, jotta liikkuminen pyörällisten apuvälineiden kanssa olisi vaivatonta. Portaiden ja luiskien molemmin puolin tulisi olla tukikaiteet. Portaat eivät saa olla liian jyrkät. Piha-alueella olisi hyvä olla aktivoivia ja liikkumaan houkuttelevia alueita. Pihan leikkivälineet voivat olla yhteisiä talon lapsille ja ikääntyneille.
  • Asukkaiden turvallisuutta lisää, jos ulko-oven läheisyydessä katetulla alueella on istuin, jolle istahtaa kun kenkiin laitetaan liukastumisesteitä.
Julkaistu 28.5.2019 klo 9.59, päivitetty 28.5.2019 klo 9.59