Pellettilämmitys taloyhtiössä

Vesikiertoisella järjestelmällä varustettu taloyhtiö on mahdollista muuttaa pellettilämmitteiseksi. Suomessa oli vuoden 2010 lopulla noin tuhat isompaa kiinteistöä tai useamman kiinteistön pellettilämmitysjärjestelmää. Veden lämpötila nostetaan kattilassa 60-80 asteiseksi, joten vanhat patterikierrot ovat myös mahdollisia. Pellettijärjestelmä mitoitetaan useimmiten 100 % tehon tarpeeseen. Vanha järjestelmä voidaan jättää varajärjestelmäksi.

Pellettienergia on mahdollinen vaihtoehto silloin, kun kiinteistön sisältä löytyy riittävä tila pellettikattilahuoneelle ja sisältä tai ulkoa tila polttoainevarastolle. Toinen vaihtoehto on kiinteistön pihaan sopivaan paikkaan sijoitettava erillinen lämpökeskus, joka sisältää polttoainevaraston.

Polttoainevarastosta pellettiä voidaan siirtää imusiirtojärjestelmällä aina 20 metrin etäisyydeltä lämpökeskukseen. Pellettivaraston voi joissain tapauksissa sijoittaa myös maan alle. Varaston tulee olla kooltaan riittävän suuri, jotta pelletin toimitusvälit voidaan pitää riittävän harvoina. Mitoitusperusteena on, että varasto täytetään maksimissaan kahdeksan kertaa vuodessa. Kun pelletin hyötysuhdekorjattu lämpöarvo on n.4,3 MWh/tn ja yksi pellettitonni vie tilavuutta n. 1,5 m3, vuodessa 30 000 litraa polttoöljyä kuluttaneen kiinteistön pellettisiilon vähimmäiskoko on 15 m3.

Pellettilämpöjärjestelmässä on useimmiten osittain tai täysin automatisoitu kattilan ja polttimen puhdistus. Pelletin tuhka siirtyy erilliseen tuhka-astiaan tai voidaan imuroida tuhkaimurilla. Tuhkaa syntyy n. 0,5 p-% poltetusta massasta. Tuhkan voi käyttää maanparannukseen tai jäähdytyksen jälkeen toimittaa jätekeräykseen.

Vuosittainen käyttöhuollon tarve suurten kiinteistöjen laitteissa on normaalisti 20 - 40 h, joka koostuu pääasiassa tuhkan poistosta sekä pellettisiilon täytöstä. Ohjausjärjestelmät on yhdistettävissä etävalvontaan ja -ohjaukseen.

Pelletti palaa puhtaasti, jos polttoaine on kuivaa sekä laitteisto ja hormit ovat kunnossa. Suuremmissa kohteissa laitteissa on yleensä savukaasun puhdistinsykloni. Piippu tulee kuitenkin sijoittaa riittävän korkealle olemassa oleviin rakennuksiin nähden. Suurempien kiinteistöjen pellettikattiloiden hyötysuhde on tyypillisesti 85-95 %. Pellettilämmitysjärjestelmän tekninen käyttöikä on 20-25 vuotta.

Pellettilämmitykseen voidaan yhdistää muitakin lämmitysmuotoja kuten aurinkolämpöä. Järjestelmillä on tuolloin yhteinen vesivaraaja.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.31, päivitetty 18.1.2016 klo 13.07