Maalämpösovellukset kerrostaloissa

Maalämpö otetaan käyttöön maaperästä tai vesistöstä lämpöpumpun avulla. Nykyiset lämpöpumppujärjestelmät ovat toimintavarmoja ja ne soveltuvat rivi- ja kerrostaloihin. Järjestelmä voidaan helposti asentaa taloihin, joissa on jo valmiiksi vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia putkistoja. Maalämpö voidaan asentaa esimerkiksi korvaamaan öljylämmitystä.

Maalämpöjärjestelmän hankintahinta on melko korkea, mutta sillä tuotettu lämpöenergia on edullista.

Lämpöpumppu toimii sähköllä. Sen tehokkuutta kuvaa lämpökerroin, joka kertoo kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä verrattuna sen käyttämään sähköenergiaan. Tyypillisesti maalämpöjärjestelmän vuotuinen lämpökerroin on noin kolme. Se tarkoittaa, että yhdellä kilowattitunnilla sähköä saadaan kolme kilowattituntia lämpöä.

Suunnittelu vaatii perusteelliset pohjatiedot

Jos talon kulutuslukemat ja lämpötilatasot eri ulkolämpötilojen aikaan ovat muistissa useammalta vuodelta, on helppo päästä alkuun. Näiden avaintietojen perusteella voidaan suunnitella ja mitoittaa uusi järjestelmä taloudellisesti kannattavaksi.

Taloyhtiön kannattaa ottaa maalämpösuunnitelmien toteuttajaksi toimittaja, joka pystyy toimittamaan uusimpaan teknologiaan perustuvan järjestelmän tuottamaan lämpöä parhaalla mahdollisella hyötysuhteella.

Isoon taloon tarvitaan useita syviä lämpökaivoja sekä mahdollisesti myös maanpinnan suuntaisia lämpöputkistoja. Lisäksi tarvitaan kaivoja ja lämpöputkistoja yhdistäviä putkistoja ja huoltokaivoja. Lämpökaivojen luvanvaraisuus tulee tarkistaa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Itse lämpökeskukseen sijoitetaan maalämpöpumppu, jonka rinnalle lämmintä käyttövettä varten tarvitaan taloyhtiön asukasmäärän mukaan mitoitettu lämminvesivaraaja.

Maalämpö voidaan mitoittaa kerros- ja rivitaloihin

Maalämmön käyttö rivi- ja kerrostaloissa on vielä uutta. Pientaloissa sitä on käytetty jo pitkään; vuonna 2009 maalämpö asennettiin lähes 30 prosenttiin uusista pientaloista, yhteensä noin 4 200 kohteeseen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.31, päivitetty 18.1.2016 klo 13.01