Kaikki vaikuttaa kaikkeen - tarkastele kokonaisuutta

Korjausten kannattavuutta ei tule eikä voida arvioida ainoastaan energiansäästön perusteella. Sen sijaan jokaisen ylläpitokorjauksen yhteydessä tulisi miettiä perusratkaisun rinnalla myös energiatehokkaampia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Tällöin energiatehokkuuden parantamisen kannattavuutta tulee arvioida perusratkaisun ja energiatehokkaamman ratkaisun kustannusten erotuksen sekä saavutettavan energiansäästön avulla.

Vaihtoehtojen laskentaa

Esimerkiksi ikkunoita vaihdettaessa kannattavuusarvio tehdään siten, että perusvaihtoehtona käytetään ikkunan kunnostamista juuri rakennusmääräykset täyttävään tasoon. Vaihtoehtoinvestoinnin kannattavuus lasketaan näiden vaihtoehtojen kustannuserojen sekä energia- ja kunnossapitokustannuserojen avulla. Samalla tulee luonnollisesti huomioida myös toimenpiteen vaikutus muihin ominaisuuksiin kuten arkkitehtuuriin.

Arvioitaessa energiatehokkuuden parantamista ja sen kannattavuutta törmätään usein ilmiöön, jossa jo tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet ”syövät” muiden toimenpiteiden kannattavuutta. Esimerkiksi ilmamäärien säädön kannattavuus on pienempi tilanteessa, jossa ilmanvaihdon käyntiajat ensin muutetaan vastaamaan rakennuksen ja sen käyttäjien tarpeita verrattuna tilanteeseen, jossa toimenpide suoritettaisiin ainoana toimenpiteenä.

Järjestyksellä on merkitystä

Toimenpiteitä toteutettaessa tulisi aloittaa niistä, joiden tekeminen maksaa vähiten. Edellisessä esimerkissä tulisi tehdä todennäköisesti molemmat toimenpiteet, ei ainoastaan energiatehokkuuden, vaan myös muiden syiden perusteella. Joskus varsinkin ilmanvaihtoon kohdistuvat toimenpiteet saattavat myös kasvattaa energiankulutusta, mutta toisaalta parantaa sisäolosuhteita ja lisätä asumisviihtyvyyttä.

Säästänkö sähköä vai lämpöä?

Jotkut toimenpiteet ovat sellaisia, että niillä säästetään useampia kulutushyödykkeitä. Veden säästö kohdistuu usein sekä kylmään että lämpimään veteen ja edelleen rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen. Vastaavasti lämmön talteenottoratkaisut pienentävät lämmönkulutusta, mutta nostavat ilmanvaihdon sähkönkulutusta.

Kun tehdään laskelmia päätöksenteon tueksi, tulee huomioida toimenpiteiden kaikki vaikutukset, esimerkiksi talon ulkonäköön ja toimintaan. Tähän tarvitaan yleensä ammattilaisen apua.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.29, päivitetty 26.10.2015 klo 13.23