Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa

Lähtötietojen selvittäminen on energiatehokkuuden parantamisessa kaiken perusta. Siihen kuuluvat muun muassa kulutuksen selvittäminen, käyttötottumusten kartoitus, lämmityksen säädön toiminnan arviointi, sisälämpötilojen mittaaminen, ilmanvaihdon ja valaistuksen käyntiaikojen selvittäminen sekä käyttöveden virtaamien mittaaminen.

Kulutustaso selvitetään

Kun tiedetään rakennuksen fyysiset ominaisuudet, voidaan arvioida onko kulutus oikealla tasolla. Selvitys voidaan tehdä esimerkiksi kuntoarvion yhteydessä, erillisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä tai energiakatselmuksena.

Selvityksestä saadaan tietoa sekä päätöksentekoa varten että lähtötietoja toteutussuunnittelua varten. Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet jakautuvat yleensä useammalle vuodelle. Ne kannattaa kytkeä rakennuksen muihin korjauksiin, jolloin ne voidaan liittää osaksi rakennuksen korjaussuunnitelmaa.

Useita mahdollisuuksia

Selvitysten perusteella löydetään aina useampia toimenpide-ehdotuksia. Energiatehokkuushankkeet kannattaa toteuttaa siten, että ensin toteutetaan käyttötekniset toimenpiteet ja sitten vähäisiä investointeja vaativat. Lopuksi tehdään suurempia investointeja vaativat toimenpiteet, jotka yleensä toteutetaan vasta muiden korjausten yhteydessä.

Toteutettavaksi päätetyt toimenpiteet on aina suunniteltava ja projektoitava huolella. Näin varmistetaan, että lopputulos vastaa asetettuja vaatimuksia. Toteutusvaihetta varten yhtiökokous on yleensä antanut päätöksentekovaltuudet hallitukselle, joka isännöitsijän ja tarvittavien ammattilaisten kanssa valvoo hankkeiden etenemistä.

Mittaus todistaa säästöistä

Jotta toimenpiteiden säästövaikutukset voidaan myöhemmin todentaa, tulee energiatehokkuutta mitata. Taloyhtiössä energiatehokkuuden mittaaminen on kuukausitason seurantaa, jossa vastuut on jaettu niin mittarien lukemisen, kulutuksen seuraamisen kuin raportoinnin ja tiedottamisen osalta.

Taloyhtiön päätösten pohjalta toteutettujen toimenpiteiden arviointi kuuluu hallituksen tehtäviin. Kun toimenpiteet on dokumentoitu ja energianseuranta antaa tietoa kulutuksen muutoksista, voidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta arvioida. Arvioinnista saadaan varmuus lopputuloksen onnistumisesta ja myös lähtötietoa ja muutostarpeita seuraaviin hankkeisiin.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.29, päivitetty 26.10.2015 klo 13.24