Energiatehokkuus eri aikakausien rakennuksissa

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatodistuksessa energiatehokkuusluvulla ja -luokalla. Energiatehokkuusluku tarkoittaa rakennuksen energiankulutusta suhteutettuna sen lämmitettyyn pinta-alaan. Yksikkönä on tällöin kWh/m2. Energiankulutuksesta käytetään myös yksikköä kWh/m3, jossa kulutusta verrataan rakennuksen tilavuuteen .

Ominaiskulutusluvun avulla rakennuksen kulutusta voidaan verrata muihin rakennuksiin. Kun lämmönkulutukseen on tehty säätilakorjaus lämmitystarveluvun avulla, voidaan myös eri puolilla maata olevia rakennuksia verrata keskenään.

Lämmöneristys parantunut vähitellen

Ensimmäiset rakennusten lämmöneristystä koskevat normit tulivat voimaan vuonna 1962. Niiden vaatimukset olivat tämän päivän ohjeisiin ja määräyksiin verrattuna melko vaatimattomat. Rakennuksen ulkovaipan eristysvaatimus onkin muuttunut 1990-lukua lukuun ottamatta jokaisella vuosikymmenellä. Nykyään se on vain 30-40 prosenttia parempi verrattuna ensimmäisiin määräyksiin.

Lämmitysenergiankulutuksen osalta 1960- ja 70-lukujen kerrostaloissa on suurin ominaiskulutus. Vanhemmat talot ovat rungoltaan massiivisempia ja uudemmissa lämmöneristävyyttä on parannettu eristeiden avulla. Lisäksi 1960- ja 70-luvun rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti keskustojen ulkopuolella, ja niissä ulkoseinien osuus on suhteellisesti suurempi kuin toisiinsa kytketyissä taloissa.

Kun oman kiinteistön ominaiskulutusta vertaa muihin rakennuksiin, onkin syytä ottaa vertailukohta samalla vuosikymmenellä rakennetusta talosta.

Sähkönkulutus nousi 1980-luvulle saakka

Kiinteistösähkön kulutus on noussut tasaisesti LVI-tekniikan, ulkovalaistuksen ja autolämmityksen yleistyessä 1980-luvun alkuun saakka. Tämän jälkeen rakennettuja taloja voi vertailla keskenään, mutta tätä vanhempien talojen vertailukohdaksi kannattaa ottaa suunnilleen samanikäinen rakennus.

Peruskorjausten jälkeen 1980-lukua vanhempien rakennusten kulutus lähenee uudempien rakennusten tasoa.

Vedenkulutus pienenee peruskorjausten myötä

Rakennuksen ikä vaikuttaa vedenkulutukseen vain vesikalusteiden kautta, suurin vaikutus vedenkulutukseen on käyttäjien kulutustottumuksilla. Vesikalusteiden vaihto, painetason tarkistus sekä huoneistokohtainen vedenmittaus tehostavat vedenkulutusta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.27, päivitetty 19.3.2019 klo 8.41