Lämmitysjärjestelmät ja energiatehokkuus

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän tehtävänä on lämmittää tiloja sekä lämmintä käyttövettä. Lämmitysjärjestelmät koostuvat keskuslaitteista, siirtolaitteista ja huonelaitteista. Vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin sisältyy kaikkia näitä laitteita, sähkölämmitteisiin järjestelmiin tavallisesti vain huonekohtaiset lämmityslaitteet.

Keskuslaitteilla tuotetaan rakennuksen tarvitsema lämpö. Tavallisimmat keskuslaitteet asuinkerros- ja rivitaloissa ovat kaukolämmön lämmönsiirrin tai lämmityskattila. Keskuslaitteiden yhteydessä ovat myös järjestelmän pumput ja säätölaitteet, joiden avulla vesikiertoisten järjestelmien menoveden lämpötilaa ohjataan ulkoilman vaihteluiden mukaan. Energiatehokkuuden kannalta tärkeimmät asiat ovat keskuslaitteiden oikea mitoitus, säädön toiminta ja tarpeenmukainen eristys.

Lämmön siirto huoneistoihin

Lämpö siirretään lämmönjakohuoneesta lämmitettäviin tiloihin lämmitysverkoston avulla. Lämmitysverkosto koostuu putkista, jotka kulkevat kellarikerroksessa vaakasuoraan nousten eri linjoina rakennuksen eri osiin. Linjat ovat harvoin keskenään täysin identtiset, siksi niihin menevää vesimäärää säädetään linjasäätöventtiilien avulla.

Energiatehokkuuden kannalta oleellista on verkoston perussäätö tilakohtaisten lämmitystarpeiden mukaan sekä verkoston lämmöneristys.

Patterit luovuttavat lämpöä tilaan

Huonetiloissa sijaitsevat lämmönluovuttimet, joita kutsutaan radiaattoreiksi tai tuttavallisemmin lämmityspattereiksi. Ne on sijoitettu useimmiten ikkunoiden alle, jotta vedon tunne pienenee. Vanhemmissa rakennuksissa patterit on varustettu käsisäätöisillä venttiileillä, joiden avulla ne voidaan avata tai sulkea. Säätölaitteiksi näistä venttiileistä ei ole.

1980-luvun jälkeen yleistyivät termostaattiset patteriventtiilit, jotka säätävät patteriin menevää vesivirtaa huonelämpötilan perusteella. Termostaattiset patteriventtiilit asennetaan käytännössä aina lämmitysverkoston perussäädön yhteydessä, joten nykyään niitä löytää vanhemmistakin rakennuksista. Energiatehokkuuden kannalta tulee kiinnittää huomiota termostaattisten patteriventtiilien oikeaan toimintaan. Patterit luovuttavat lämpönsä sekä säteilemällä että ilman virtauksen avulla, joten patterin edessä pitäisi aina olla vapaata tilaa.

Lämmin käyttövesi keskuslaitteilla

Lämmin käyttövesi tuotetaan vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä keskuslaitteilla. Energiatehokkuuden kannalta tärkeitä asioita ovat lämpimän käyttöveden oikea lämpötila sekä runkojohtojen ja kiertojohdon tarpeenmukainen eristys. Bakteerin leviämisen estämiseksi tulisi lämpimän käyttöveden lämpötilan olla vähintään 55 astetta. Toisaalta tätä korkeampi lämpötila on energiatehokkuusmielessä tuhlausta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.28, päivitetty 26.10.2015 klo 13.21