Ikkunoiden energiatehokkuus

Ikkunat ovat lämmöneristyksen kannalta rakennuksen heikoin osa. Niiden lämmöneristävyys on 5-8 kertaa huonompi kuin ulkoseinärakenteen, ja niiden osuus lämmönhukasta suunnilleen yhtä suuri kuin muiden ulkoseinärakenteiden. Toisaalta ikkunoiden kautta saadaan kuitenkin paljon hyötyä: auringon valoa ja lämpöä.

Ikkunan energiatehokkuuteen vaikuttavat lämmöneristyskyky, ilmatiiveys
ja ikkunan kyky hyödyntää auringon valoa ja lämpöä.

Ikkunaremontti, rakennustelineet
© Pentti Hokkanen

Ikkunoita huollettava

Ikkunat vaativat aika ajoin huoltoa. Ikkunoiden tiivisteet ja puuikkunoiden maalipinta on uusittava, jos niissä on puutteita. Jos ikkunat saadaan huoltamalla kuntoon, niitä ei välttämättä kannata vaihtaa. Kannattaa selvittää ikkunoiden vaihtamista yksinkertaisempia ja halvempia keinoja.

Tiivistäminen auttaa

Nykyaikaiset kumitiivisteet ovat halpa ja helppo keino parantaa ikkunoiden energiatehokkuutta. Sisäikkuna tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi. Uloimpaan ikkunapuitteeseen jätetään muutama 5-10 sentin tuuletusrako. Tuuletusrakojen tehtävänä on estää kosteuden tiivistyminen uloimman ikkunan sisäpintaan.

Ikkunoiden tiivistämisen voi tehdä itse, mutta jos tiivisteet pitää vaihtaa kaikkiin talon ikkunoihin, kannattaa harkita työn teettämistä ulkopuolisella.

Ikkunoiden uusiminen

Jos ikkunat ovat muuten hyvässä kunnossa, voidaan niiden lämmönpitävyyttä parantaa asentamalla niihin lisälasi, joka mieluiten saranoidaan sisä- tai ulkopuitteeseen. Lisälasin asennuksessa on varmistuttava, että vanha puite kestää lisälasin painon.

Jos ikkunoiden huolto tai kunnostus ei enää ole mahdollista, on ikkunat vaihdettava. Uusia ikkunoita valittaessa kannattaa panostaa energiatehokkaisiin ikkunoihin.

Ikkunoiden energialuokitus

Suomessa on käytössä vapaaehtoinen ikkunoiden energialuokitus. Ikkunoille annetaan energiamerkki, jossa energiatehokkuus ilmaistaan kodinkoneistakin tutulla asteikolla A:sta G:hen. Energialuokitus ottaa huomioon lämmöneristävyyden lisäksi ilmatiiveyden sekä sen, miten hyvin ikkuna hyödyntää auringon valoa ja lämpöä.

Kun ikkuna on hyvin lämpöä eristävä ja tiivis, on sen ääneneristävyys myös parempi. Myös asumismukavuus paranee, koska paremmin eristetyn ikkunan sisäpinnan lämpötila on korkeampi.

Ikkunoiden energiatehokkuus energiatehokkuuteen vaikuttavat:

  • lasien lukumäärä - nykyään tarjolla on jopa 4-lasisia ikkunoita
  • lasien selektiivipinnoitteet, jotka heijastavat lämpösäteilyä.
  • lämpöä eristävät täytekaasut (esim. argon)
  • ikkunoiden välilistan materiaali

Varsinkin rakennuksen eteläsivun ikkunoita korjattaessa kannattaa huomioida niiden kautta kesäaikaan sisälle kulkeutuva lämpökuorma, joka saattaa aiheuttaa ylimääräistä jäähdytysenergiantarvetta. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi ikkunoiden ulkopuolisella aurinkosuojauksella (säleiköt, markiisit). Näitä kuten muitakin ulkonäkömuutoksia suunniteltaessa tulee aina ottaa huomioon myös rakennuksen ominaispiirteet.
Julkaistu 30.6.2016 klo 10.27, päivitetty 15.1.2016 klo 15.08