Kulutuksen seuranta lähtökohta energiansäästölle

Taloyhtiöissä energian ja veden kulutuksen seurannan järjestäminen on hallituksen tehtävä. Seurantaan osallistuvia osapuolia on yleensä enemmän kuin yksi, siksi energiankulutukseen liittyvän seurannan vastuut onkin syytä selvittää huolella.

Energiatehokkuuden kannalta yleisin puute on vastuun jakautumisesta aiheutuva ”ei kenenkään vastuu”. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mittarit luetaan, lukemat kirjataan ja kulutusta seurataan, mutta pahimmassa tapauksessa kulutuspoikkeamiin ei reagoida ja tehoton käyttö saattaa jatkua pitkäänkin, vaikka se on tiedossa.

Hyvin toteutettu kulutusseuranta toimii myös kunnossapidon työkaluna paljastaen laitteiden vikaantumisia ja muita häiriöitä, kuten esimerkiksi vesivuotoja.

Kuukausitason seuranta pohjatietona

Jos kulutusseurantaa halutaan käyttää rakennuksen ylläpidon työkaluna, on seurantaa suoritettava kuukausittain. Mittarit luetaan kuukauden vaihteessa ja mittarilukemat ja lämmitystarveluku kirjataan seurantaohjelmaan. Seurannasta voidaan todeta kuluneen kuukauden kulutukset. Vertailuarvona voidaan käyttää vähintään edellisen vuoden kulutusta, joskin laskettu tavoitekulutus antaa paremmat lähtökohdat arvioida kulutuksen oikeellisuutta.

Tavoitekulutuksen määrittely järkevää

Mitatun kulutuksen vertaamisella edellisen vuoden kulutukseen ei ole paljoakaan tekemistä energiatehokkuuden kanssa. Jos kulutuksen tason oikeellisuutta halutaan arvioida, on vertailuun käytettävä laskettua kulutusta. Silloin otetaan huomioon rakennuksen ominaisuudet, tekniikka ja sen tarpeenmukainen käyttö.

Tavoitekulutus voidaan laskea erillistyönä milloin vain. Se voidaan myös tehdä kuntoarvion, energiakatselmuksen, energiatodistuksen tai esimerkiksi putkiremontin LVI-suunnittelutehtävän yhteydessä.

Etäluettavat mittarit apuna

Etäluettavat mittarit mahdollistavat sähkö- ja kaukolämpömittarien luennan etäyhteyden avulla. Etäluettavien mittarien myötä erillinen mittarinluentatoimenpide käy tarpeettomaksi. Tosin samalla käynnillä voitaisiin havainnoida myös muita rakennuksen toimintoja.

Jotkut energiayhtiöt tarjoavat jo nyt seurantatietoa internetin välityksellä. Muun muassa Helsingin Energian (Helen Oy) asiakkailleen tarjoama Sävel Plus-palvelu antaa tuntitasoista tietoa vain yhden päivän viiveellä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.30, päivitetty 9.3.2017 klo 10.41