Energiaa säästävän huollon muistilista

Lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto

1. Kiinteistönhoitajalla on eri LVIS-laitteiden käyttöohjeet ja käyttötehtävien suorittamisesta on sovittu, esimerkiksi

 • säätökäyrän hakeminen ja järjestelmien sääolosuhteiden mukainen käyttö
 • jaksottainen lämmitys
 • jne.

2. Ikkuna- ja ovitiivisteet on tarkastettu ja ne ovat kunnossa siten, että korvausilmaa saadaan oikeita reittejä pitkin.
3. Kiinteistön huonelämpötilat on tarkastettu ja ne ovat kaikki huoneistoissa samat riittävällä tarkkuudella. Huonelämpötilat ovat halutulla tasolla. Huonelämpötilojen seuranta on järjestetty.
4. Patteriverkoston perussäätö on suoritettu.
5. Patteriverkoston julkisivuryhmityksen käyttöönottomahdollisuus on selvitetty.
6. Säätölaitteiden uusimis- ja nykyaikaistamistarve on selvitetty

 • kellokytkimet
 • kompensaattorit (aurinko yms.).

7. Huonelämpötilojen pudotus yöajaksi on toteutettu.
8. Kaukolämmön tilausvesivirran suuruus kiinteistön tarpeen mukaiseksi on tarkastettu.
9. Ilmanvaihto on säädetty ja maksimitehon käyttöaika on minimoitu.

 • Ilmanvaihto on tasapainotettu niin, että tilakohtaiset ilmavirrat vastaavat tilojen käytön vaatimuksia. Liian suuri ilmanvaihto tuhlaa energiaa, mutta ilmanvaihdon on oltava riittävä hyvän sisäilman varmistamiseksi.

10. Ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu määrävälein.
11. Täyttä tehoa rajoittavan ulkoilmatermostaatin asetusarvo on tutkittu ja asetettu mahdollisimman korkean lämpötilaan.

Vesijärjestelmä

1. Lämpimän käyttöveden lämpötila on mahdollisimman alhainen
2. Lämpimän käyttöveden lämpötilaa alennetaan yöajaksi.
3. Lämpimän käyttövesiverkoston kierto on tasapainotettu ja kiertonopeus on mahdollisimman pieni.
4. Lämpimän käyttöveden vesimittari on asennettu ja sitä seurataan säännöllisesti normaalin kulutusseurannan puitteissa.
5. Talosaunan suihkun uusiminen ns.aikaohjatuksi on toteutettu.
6. WC-istuimen vedenkulutuksen pienentämismahdollisuudet on selvitetty.

Sähköjärjestelmä

1. Valaisimien uusimismahdollisuus loiste-, purkaus-, led- ja PL-lamppuja käyttäviksi on selvitetty.
2. Valaisimien puhdistus ja lamppujen vaihto riittävän ajoissa on järjestetty.
3. Valaisimien tarkoituksenmukaiset käyttöajot on selvitetty

 • hämäräkytkimet
 • porrasvaloautomatiikka
 • kellot.

4. Saunavuorot on järjestetty energiataloudellisesti oikein.
5. Autopaikkojen lämmitystä rajoitetaan kellokytkimillä.

Kiinteistön laitteiden ja järjestelmien tavoitteellisen hoidon tarkistus

1. Kiinteistössä on asetettu tavoitteet

 • hoito-organisaatiolle
 • kulutustasoille
 • tiloille (lämpötila, kosteus, melu jne.)
 • laitteille ja järjestelmille.

2. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja palautetiedon perusteella täsmennettyjen tavoitteiden asettaminen on organisoitu kaikilla kiinteistönhoitosoilla (myös yhtiökokouksissa).
3. Kiinteistössä on järjestetty ja määritelty tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavat tehtävät.
4. Tiedotustoiminta hallitukselle on organisoitu

 • isännöitsijän raportit kiinteistön käytöstä ja huollosta sekä investointitoiminnasta
 • työnjohdon raporttien käsittely
 • kiinteistönhoitajan parannusehdotuksien käsittely
 • asukkaiden valituksien ja parannusehdotuksien käsittely.

5. Kiinteistössä on järjestetty seuraavat toiminnat ja niiden toimivuus on varmistettu

 • lämmöntarkkailutoiminta
 • kulutusseuranta
 • käyttö- ja huoltotarkastustoiminta
 • käyttöpäiväkirjan pitäminen
 • perehdyttämiskoulutus uusille työntekijöille.

6. Henkilökunnan pätevyys ja koulutustilanne on tarkastettu.
7. Koulutussuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen varmistettu.
8. Kiinteistössä on käyttöä, huoltoa ja investointitoimintoa palvelevat asiakirjat ja ne ovat kaikkien asianomaisten saatavilla.
9. Kiinteistössä on energiansäästöohjelma ja energiansäästökansio.
10. Tiedotus on järjestetty.

Lähde: KH 11-20010 suunnitteluohje marraskuu 1988, Rakennustieto Oy

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.30, päivitetty 17.11.2016 klo 16.25