Energiansäästöä käyttöteknisin toimenpitein

Käyttöteknisiksi energiansäästötoimenpiteiksi kutsutaan sellaisia, jotka voidaan suorittaa ilman laiteinvestointeja. Osa näistä voidaan tehdä normaalin kiinteistönhuollon yhteydessä. Jotkut toimenpiteet vaativat laitteen kuluvan osan tai ohjaustavan muutoksen pienellä kustannuksella.

Energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa usein parempaa viihtyisyyttä, koska sillä pyritään tekniikan tarkoituksen- ja tarpeenmukaiseen käyttöön ja sisäolosuhteiden optimointiin.

Tyypilliset käyttötekniset toimenpiteet taloyhtiöissä liittyvät ilmanvaihdon, lämpötilan, valaistuksen ja lämpimän käyttöveden säätöihin.

Ilmanvaihdon käyntiajat tarpeenmukaisiksi

Ilmanvaihdon käyntiajat säädetään vastaamaan rakennuksen käyttöä. Jos ilmanvaihtokoneissa on useampi käyntinopeus, voidaan pienempää nopeutta käyttää silloin, kun rakennuksen käyttö on vähäisempää eli useimmiten arkisin klo 9–16 välillä. Toimenpide säästää sekä sähkö- että lämpöenergiaa.

Koska ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa rakennuksen tiloista epäpuhtaudet ja ylimääräinen kosteus, on varmistuttava siitä, että rakennuksen ilma vaihtuu vähintään kerran kahdessa tunnissa.

Säädöillä oikeat lämpötilat

Lämmitysverkoston säätökäyrän asettelulla voidaan vaikuttaa rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen. Säätökäyrä ohjaa patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa mitatun ulkolämpötilan perusteella, jolloin vältytään tarpeettomalta ylilämmöltä.

Ulkovalaistusta voidaan ohjata aika- ja hämäräkytkimillä, jotka estävät valaistuksen käytön valoisaan aikaan. Harvemmin käytössä olevien alueiden valaistus voidaan varustaa liiketunnistimilla. Porraskäytävien valaistuksessa viiveellä valot sammuttava ohjaus on ollut käytössä jo pitkään. Lisäksi varastoissa, kellari- ja ullakkokäytävillä voidaan käyttää liiketunnistimella varustettuja valaisimia.

Käyttöveden paine vaikuttaa veden kulutukseen

Käyttöveden paine vaikuttaa suoraan hanasta virtaavan veden määrään. Riittävä veden virtausnopeus on suihku- ja keittiöhanoissa 12 litraa minuutissa. Pienemmissä pesualtaissa riittää puolet tästä nopeudesta.

Painetta voidaan pudottaa paineenalennusventtiilillä, joka asennetaan vesimittarin yhteyteen. Myös vesikalusteet vaikuttavat veden kulutukseen

Muita käyttöteknisiä toimenpiteitä ovat saunavuorojen ryhmittely siten, että viikoittaisia lämmityskertoja tulee mahdollisimman vähän, autolämmityspistorasioiden kello-ohjaukset sekä porraskäytävien ja varastojen lämpötilojen alentaminen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.30, päivitetty 18.1.2016 klo 11.22