Energiansäästöhankkeiden kannattavuuslaskenta

Investoinnit edellyttävät taloyhtiöissä aina päätöksentekoa. Käyttötekniset toimenpiteet ja pienet, talousarvion puitteissa tehtävät investoinnit voidaan tehdä hallituksen päätöksellä. Isommat investoinnit vaativat yleensä yhtiökokouksen hyväksynnän.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan perustelu sille, että investointi on kannattava. Energiatehokkuusinvestointien kannattavuus voidaan osoittaa yksinkertaisella tuottojen ja kulujen erotuksella tai takaisinmaksuajan menetelmällä. Tuotot ovat tässä tapauksessa kustannussäästöjä. Kuluja ovat kaikki ne kustannukset, jotka korjauksen tekemisestä aiheutuvat.

Muista laskea kaikki kustannukset

Energiatehokkuuden parantamisinvestoinnit kohdistuvat yleensä rakennuksen vaippaan tai tekniikkaan. Varsinkin tekniikkaan kohdistuvissa korjauksissa on kustannusmielessä tärkeää tunnistaa kaikki tekniikan korjaamisesta tai uusimisesta johtuvat työt ja työvaiheet.

Tyypillisiä töitä ovat purku- ja rakennustyöt, sähkötyöt, LVI-työt sekä erilaiset pinnoitustyöt. Myös töiden suunnittelu ja valvonta aiheuttavat kustannuksia. Kustannusten arviointiin kannattaa käyttää ammattilaista, jolla on kokemusta vastaavien kohteiden rakennuttamis- tai valvontatöistä. Myös kuntoarviossa tai energiakatselmuksessa on arvioitu eri korjaushankkeiden kustannuksia.

Myös tuotot voi laskea

Hankkeen kustannussäästöt voidaan laskea soveltaen rakentamismääräyksistä tuttua D5-laskentamenetelmää, jonka tarkkuus on riittävä tähän tarkoitukseen.

Lämmitykseen ja vedenkulutukseen kohdistuva säästölaskenta onnistuu parhaiten hankkeeseen osallistuvalta LVI-suunnittelijalta. Sähkönkulutuksen säästöt voidaan antaa sähkösuunnittelijan tehtäväksi. Jos rakennukseen on tehty energiakatselmus, on säästötoimenpiteiden kannattavuus esitetty katselmusraportissa.

Laskenta päivän hinnoilla

Laskelmat tehdään yleensä laskentahetken kustannustason perusteella. Rahoituskorko ja energian hinnan nousu voidaan ottaa huomioon, mutta varsinkin eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa se ei ole tarpeellista. Laskentajaksoksi valitaan ainakin investoinnin kestoaika, mutta pidemmänkin jakson käyttäminen on mahdollista.

Myös muut hyödyt ja haitat arvioitava

Energiatehokkuusinvestoinnin vaikutuksia arvioitaessa tulisi tarkasteluun sisällyttää myös toimenpiteen vaikutukset rakennuksen muihin ominaisuuksiin. Arvioitavia tekijöitä ovat tuolloin mm. sisäilman laatu, viihtyisyys (lämpöolosuhteet) sekä esteettiset, arkkitehtoniset ja rakennushistoriallisiin arvoihin liittyvät tekijät. Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.30, päivitetty 26.10.2015 klo 13.28